444 5 438     info@gedik.edu.tr

Fakülte Bölüm ve MYO Erasmus Koordinatörleri

Fakülte/Bölüm Erasmus Koordinatörleri

İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ

Uluslararası İlişkiler: Dr. Öğretim Üyesi Elif GENÇKAL EROLER

elif.genckal@gedik.edu.tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi: Dr. Öğretim Üyesi Özlem DENLİ

ozlem.denli@gedik.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finans: Dr. Öğretim Üyesi Merve YANAR

merve.yanar@gedik.edu.tr

Sosyoloji: Dr. Öğretim Üyesi Rahime Süleymanoğlu KÜRÜM

rahime.kurum@gedik.edu.tr

GÜZEL SANATLAR ve MİMARLIK FAKÜLTESİ

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Ayşin ŞİŞMAN

aysin.sisman@gedik.edu.tr

Mimarlık Bölümü: Dr. Öğretim Üyesi Pınar Erkan BURSA

pınar.erkan@gedik.edu.tr

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü: 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Figen ÇİLOĞLU

figen.ciloglu@gedik.edu.tr

Antrenörlük Eğitimi Bölümü : 

Spor Yöneticiliği Bölümü : Dr. Öğretim Üyesi Yeşer EROĞLU

yeser.eroglu@gedik.edu.tr

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Mert TOLON

mert.tolon@gedik.edu.tr

Endüstri Mühendisliği Doç. Dr. Dilek KURT

dilek.kurt@gedik.edu.tr

Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi İlknur KOÇAŞ KOZBE

 ilknur.kocas@gedik.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Haydar ŞAHİN

haydar.sahin@gedik.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Zeynep TAŞLIÇUKUR ÖZTÜRK

zeynep.taslicukur@gedik.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Murathan ALPAY

murathan.alpay@gedik.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ