444 5 438     info@gedik.edu.tr     GEBİS

2 Haz 2015

Topluma Hizmet Uygulamaları Proje Sunumları

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü VI. YY programında yer alan “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi kapsamında bir dönem boyunca yaşlı bireylere, zihinsel engelli ve otizmli gençlere, ilkokul öğrencilerine yaşam kalitelerini yükseltmeye yönelik çeşitli projeler hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Bu projeler yolu ile bir yandan üniversitemiz öğrencileri topluma aktif katılım gösterip, çeşitli ihtiyaçlara sahip bireylere katkı sağlarken diğer yandan toplumun çeşitliğinin ve sorunlarının farkına varma, bu sorunlar için çözüm üretme gibi kazanımlar elde ederek yetişkinlik yaşamına hazırlanmaktadırlar. Yaşayarak öğrenme modeline dayalı bu uygulamalar yolu ile öğrenciler ekip ruhu içinde çalışmayı, proje yazmayı ve başvuru kaynaklarını, projelerin uygulanması için toplumsal olanaklardan yararlanmayı öğrenmektedirler.

“Gücümüzü, bizim sahip olduğumuz olanaklara sahip olmayan insanlar için kullanma” ilkesine dayalı olarak gerçekleştirilen bu projeleri başta ildeki kurum ve kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri olmak üzere toplumun tüm kesimlerine duyurarak yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla bir sunum toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılımınızdan onur duyacağımızı bildirir saygılar sunarım.

Prof. Dr. Kamil Özer

Dekan

Tarih : 05.06.2015

Yer: MYO Konferans Salonu

Saat: 13:30

Proje Sunumları

“Alanlar Yaratalım Aktif Yaşayalım”, “Çocuğum ile El Ele”, “Federasyonu Olmayan Spor Branşlarının Tanıtımı”, “Huzur Evleri Aktivite Günleri”, “Sevgiyle Zumba”, “Paralimpik Okul Günleri”, “Mutluluğa Kulaç At”,  “Arkadaşım Olur musun?”,  “Özel gereksinimli Bireyler için Hareket Temelli Bütünleştirici Etkinlikler”