Burslar ve İndirimler

 Burs Yönergesini indirmek için TIKLAYINIZ

 

Tam Burs (%100 Burs)

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

%50 Burs

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.

%25 Burs

İstanbul Gedik Üniversitesi’ne merkezi yerleştirme sınavı sonucuna göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25’ i alınmaz.

Gazi-Şehit ve Gazi Çocukları Bursu

İstanbul Gedik Üniversitesi lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucunda kayıt yaptıran gaziler ile şehit ve gazi çocuklarına, her bölüm/program için bir öğrenciye %100 öğrenim bursu verilir. Başvuran öğrenci sayısının fazla olması halinde bölüm/program başarı sırası dikkate alınır. Kümülatif not ortalaması (GNO), 2,5 ve üzeri olması koşuluyla burs, ilgili bölüm veya programın normal öğrenim süresince devam eder. Bu durumdaki öğrencilerin şehit veya gazi belgesini Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğünden alacakları onaylı belgeyle kanıtlamaları gerekir.

Tercih İndirimi

*İstanbul Gedik Üniversitesi’nin tam ücretli, %50 ve %25 burslu kontenjanlarını; İlk üç sırada tercih ederek yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere yıllık öğrenim ücreti üzerinden yapılan bir indirimdir. Bu indirim öğrencinin varsa bu yönergenin ÖSYM bursları düşüldükten sonra kalan öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. İndirim oranı Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile her yıl belirlenir. *Takip eden akademik yılda anılan tercih indirimine ek olarak her yıl 30 Nisan’a kadar Rektörlüğün teklifi ve Mütevelli Heyet onayı ile belirlenecek liselerden ilk üç sırada tercih ederek yerleşen öğrencilere kararda belirtilen oranda ilave indirim uygulanır. Bu indirimler karşılıksız olup, öğrencinin kayıtlı olduğu lisans için 4 yıl, ön lisans için 2 yıldır. İndirim zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı için 1(bir) yıldır

DGS(Dikey Geçiş Sınavı) İndirimi

Dikey Geçiş ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne yerleşen Gedik Meslek Yüksekokulu mezunu öğrencilere bursluluk oranına ek %25 indirim uygulanır. Bu indirim, öğrencinin lisans programına kayıt yaptırdığı yıl dahil 3 yıl geçerlidir.

Yatay Geçiş İndirimi

Üniversite içi yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYM bursları ve Üniversite tarafından yapılan indirimler aynı oranda devam ettirilir. Kurumlar arası yatay geçiş yapan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları yıldaki ÖSYS-YKS puanları, Üniversitemizde o yıldaki tam bursluluk kontenjanını aşmamak koşuluyla hangi burs oranına karşılık geliyorsa o oranda bursuna devam eder, ayrıca bir indirim yapılmaz. Ayrıca ÖSYS-YKS puanı %25 veya ücretli programa karşılık gelen öğrenciler ile ÖSYS-YKS puanı olmayıp yurt dışından Üniversitemize başarı puanına göre yatay geçiş ile kabul edilecek öğrencilere ve özel yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümlere yatay geçişte %50 indirim uygulanır. Bu indirim normal eğitim-öğretim süresince geçerlidir.

ÖSYS-YKS Başarı ve Tercih İndirimi

YKS Sınavı sonucuna göre sıralamada Hukuk Fakültesi için ilk on bin, Diğer Fakülteler ve Programlar için ilk on beş bin içerisinde yer alan ve İstanbul Gedik Üniversitesi’ni birinci sırada tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücretinin %100’ü oranında Halil Kaya GEDİK indirimi yapılır. Bu indirim normal eğitim-öğretim süresini kapsar.

Akademik Başarı İndirimi

Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfındaki öğrenciler, tam burslu öğrenciler, disiplin cezası almış veya normal öğrenim süresini tamamlamış olan öğrenciler dışında, akademik yıl sonu itibariyle ilgili eğitim-öğretim programındaki tüm dersleri alarak başarılı olan, genel not ortalaması (GNO) 3.50’nin üzerinde ve bölüm/program birincisi olan öğrencilere, izleyen akademik yıl için bir yıl süre ile Mütevelli Heyet tarafından %10 oranında Akademik Başarı İndirimi verilir.

Vala Gedik Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Başarı İndirimi

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde kayıtlı oldukları bölüm ve programlara en az iki yarıyıl devam eden, tam burslu olanlar hariç olmak üzere, bilim, kültür, sanat ve spor dallarından herhangi birinde ulusal ve uluslararası düzeyde 1. 2. ve 3. olan öğrencilerin öğrenim ücretlerinde izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere 1.öğrenciye % 100, 2.öğrenciye % 75, 3. öğrenciye % 50 oranında; Vala Gedik Başarı İndirimi yapılır.

Sporcu İndirimi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından aşağıda belirtilen alanlarda son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara Üniversitemizi tercih etmeleri ve Üniversitemize yerleşmeleri halinde eğitim-öğretim süreleriyle sınırlı olmak kaydıyla % 100 oranında eğitim indirimi verilir.

1. Grup; Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları, Gençlik Olimpiyatları, Olimpik ve Paralimpik spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finallerinde madalya kazanan sporcular,

2. Grup; Olimpik ve Paralitnpik spor dallarında Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Şampiyonası Finalleri, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorisindeki Dünya ve Avrupa Kupaları Finalleri, Avrupa Oyunları, Üniversite Oyunları, Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Avrupa Olimpik Gençlik Yaz ve Kış Festivalleri, FISU (Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu) tarafından düzenlenen Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanan sporcular ve Olimpiyat, Paralimpik ve Deaflimpik Oyunları ile Gençlik O1impiyatları’na katılan sporcular,

3. Grup; Olimpik ve Paralimpik spor dallarında düzenlenen ve uluslararası federasyonların yarışma takviminde yer alan, ferdi spor dallarında en az 16 ülke sporcusu, takım sporlarında en az 9 ülke takımının katıldığı uluslararası yarışma ve turnuvalarda madalya kazanan sporcular ile Olimpik ve Paralimpik spor dallarının Büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerinde düzenlenen Avrupa ve Dünya Şampiyonası finalleri ile Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmayan spor dallarının büyükler, Ümitler, Gençler ve Yıldızlar kategorilerindeki Dünya ve Avrupa Kupaları finallerine katılan sporcular.

Kardeş İndirimi

İstanbul Gedik Üniversitesi’nde kısmi veya tam ücretli öğrenim gören kardeşlerden eğitim ücreti daha yüksek olan için %5 oranında indirim yapılır.

Çalışan İndirimi

İstanbul Gedik Üniversitesi, Gedik Holding ve grup kuruluşlarında 3 yıl ve daha fazla süredir çalışanlar ile çocuk ve eşlerine %30 indirim yapılır.

Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi indirimi

Pendik Halil Kaya GEDİK Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu olup, İstanbul Gedik Üniversitesi’ni ilk beş sırada tercih ederek kısmi burslarla kazanan öğrencilere, kalan tutar üzerinden %25, ücretli kazanan öğrencilere %50 indirim yapılır.

Anlaşmalı Kurum İndirimi

Yapılan protokol kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve resmi orta öğretim kurumları ile diğer eğitim ile ilgili merkezlerden yerleşen öğrencilerden, diğer kurum ve kuruluşların üyeleri ve birinci derece yakınlarından, Üniversitenin Ücretli, %25 indirimli, %50 indirimli programlarını tercih edenlere azami % 10 ilave indirim uygulanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Genel Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında;

*İstanbul Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini birinci bitirenler ile Halil Kaya Gedik Kaynakçılık Yarışmasında birinci olan öğrenciye %100 burs, anılan Okulu ikinci ve üçüncü bitirenler ile söz konusu kaynakçılık beceri yarışmasında ikinci ve üçüncü olan öğrencilere %50 burs verilir. Bu sayı her bir kategori için biri geçemez toplamda en fazla altı öğrenciye indirim verilir. *Üniversite tarafından, her yıl söz konusu Okulun mezunu olup İstanbul Gedik Üniversitesi’ne ilk beş sırada tercih ederek kısmi burslarla kazanan öğrencilere %25, ücretli kazanan öğrencilere %50 sayıya bakılmaksızın kalan tutar üzerinden indirim yapılır. Bu yönergenin tercih indirimi maddesinde daha yüksek bir indirim olması halinde yüksek olan indirim uygulanır.