Kalite Komisyonu

İstanbul Gedik Üniversitesi Kalite Komisyonu, 23 Temmuz 2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin 7. maddesi gereği, 13.12.2017 tarih ve 2017/35 sayılı Senato Kararı ile oluşturulmuştur.