444 5 438     info@gedik.edu.tr

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

Neşe Bakan
Kurumsal İletişim Koordinatörü
E-Posta | Öz Geçmiş
Nurşen Ünal Tarhan
Tanıtım ve Rehberlik Koordinatörü
E-Posta | Öz Geçmiş
Erdem Ay
Tanıtım Uzmanı
E-Posta | Öz Geçmiş
Onur Çakır
Fatih Deneri
Meslek Yüksekokulu Tanıtım Sorumlusu
E-Posta | Öz Geçmiş
Nejla Kaya
Ece Müldür
Kurumsal İletişim Personeli
E-Posta | Öz Geçmiş
Merve Özer
Müge Ünaldı
Grafik Tasarım
E-Posta | Öz Geçmiş

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdarî Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 27. maddesi uyarınca, İstanbul Gedik Üniversitesi’nin “Genel Sekreterlik” birimine bağlıdır.

Kurum içi ve kurum dışı olmak üzere, iki temel hedef kitleye yönelik iletişim stratejilerinin belirlenmesinin yanı sıra, bu doğrultuda yapılan basın-yayın ve halkla ilişkiler çalışmalarının düzenlenmesi, bu müdürlük tarafından sağlanır.

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün birinci hedef kitlesi, İstanbul Gedik Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve idarî personeldir. Bu bağlamda, birinci kitleyi hedefleyen çalışmalara ek olarak düzenlenen ve ikinci kitlenin hedeflendiği etkinliklerde üniversite adayları ile ailelerine, gençlik örgütlerine, sivil toplum kuruluşlarına, basın-yayın kurumlarına, diğer özel ve(ya) tüzel kişi / kurumlara yönelik çalışmalar yapılmaktadır.