444 5 438     info@gedik.edu.tr     GEBİS

30 Mar 2015

Yüksekokul Staj Duyurusu

Stajyerlerde aranılacak şartlar, istenilecek belgeler ve başvuru şekli
Kurumda staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte ön lisans, lisans veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi ya da yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olmaları şartı aranır. Staja başvuru için istenilecek belgeler şunlardır:

a) Staj Başvuru Formu.
b) Staja başvurulan tarih itibariyle üniversiteden temin edilecek öğrenci belgesi.
c) Staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten üniversiteden alınmış yazı ya da belge.
ç) Türkçe yazılmış özgeçmiş. Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığında staj yapmak isteyenler için, yabancı dille öğrenim veren üniversite öğrencileri hariç KPDS, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil bildiğini gösterir belge.
d) 1 adet vesikalık fotoğraf.

Staj başvurusu; Staj Başvuru Formu, Kurum internet sayfasından temin edilerek doldurulmak ve gerekli belgeler eklenmek suretiyle, staj yapılacak ilgili birime doğrudan yapılır. Başvuru belgelerinin eksik olması veya eksik düzenlenmesi halinde başvurular geçersiz sayılır.

Staj başvuru ve bitiş tarihleri ile dönemleri
Staj başvuruları 15 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında yapılır.

Staj dönemleri; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının birinci Pazartesi günü başlar.
Birimlerce uygun bulunması halinde diğer zamanlarda da staj yapılabilir.

Staj süresi ve kapsamı
Herhangi bir kısıtlama ve zorunluluk dışında staj süresi, üniversitelerin şart koştuğu zorunlu staj süreleri kadardır. Zorunlu staj süresi belirtilmemişse staj süresi 4 haftadır.

Stajın içeriği ilgili birim tarafından belirlenir. Stajyer bir danışman nezaretinde çalışır. İlgili birimde Kurumun teşkilat ve görevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla bir günlük bilgilendirme eğitiminin ardından stajın kalan bölümü tamamlanır.

Staj süresince en fazla iki gün devamsızlık yapılabilir.

Mesai saatleri
Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün olarak yapılır.

Ücret
Kurumca stajyerlere ücret ödenmez.

Stajyerlerin yükümlülükleri
Kurumda staj yapanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 13/12/1983 tarihli ve 18250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, stajyerlerin stajyerliklerine son verilerek, bu durum ilgililerin üniversitelerine bildirilir ve o güne kadar tamamlamış oldukları çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.