444 5 438     info@gedik.edu.tr

17 Eyl 2012

Meslek Yüksekokulu Müdüründen Öğrencilere Mesaj

Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrenciler,

Aklın hür fikirlerle yaratıcılığını zorladığı ve bilimin karşılık bulduğu bir mekân olan Gedik Üniversitesi’nde yeni atılımlarla birlikte yaşanacak heyecanların, umutların, sevinçlerin ve başarıların inancıyla sizleri selamlıyorum, hoş geldiniz.

Bilim ve aklın, evrensel ölçütte kabul gören değerlerini üreten üniversiteler, toplumların ekonomi, sanayi, demokratikleşme gibi alanlarda ilerlemeleri bakımından öncü görevler üstlenmişlerdir. Çağdaşlaşma yolunda vazgeçilmez kurumlar olarak üniversitelerin görevi yalnız eğitim hizmeti vermek değil, var olan bilgiyi vermenin yanında yeni bilgiler üretmek ve bilgileri yaymak, sosyal alanlarda bilginin davranışa, fen alanlarında da teknolojiye dönüşmesine ve böylelikle insanın refah ve mutluluğuna katkıda bulunmaktır.

Bu düşünceler doğrultusunda Gedik Meslek Yüksekokulumuz hem ülke içinde hem de uluslararası rekabet ortamında teknolojik imkânları en iyi şekilde kullanabilecek hizmetler ve sanayi sektörlerinin talep ettiği uygulama ağırlıklı mesleki uzmanlık ve donanımda ara elemanlar yetiştiren, verdiği yeterli teorik bilgileri ile de öğrencileri üst eğitimlere hazırlayan bir Meslek Yüksekokulu olma ve alanında çağdaş teknik ve yöntemleri kullanabilecek bilgi ve becerileri kazanmış, sahasında lider, alanı dışında öğrenmeye açık, çalışma hayatının gereklerine uygun, üretken, başarı motivasyonu yüksek gençler yetiştirme yolunda emin adımlarla yürümektedir. 2010’da kurulan Meslek Yüksekokulu ve 2011 yılında tüzel kişiliğe kavuşan üniversitemizin kuruluşundan günümüze kadarki hızlı gelişmesi gözle görülür bir şekilde devam etmektedir.

Sevgili Gençler,

Çetin sınavlar sonucu Meslek Yüksekokulumuzda okumaya hak kazandınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Ayrıca sizleri bugünlere getiren, üzerinizde büyük emekleri olan saygıdeğer annelerinizi, babalarınızı ve velilerinizi de kutluyorum. Çünkü onların sevgi, meşakkat ve fedakârlıkları sayesinde buradasınız. Sizleri onlardan şimdi biz teslim alıyoruz.

Üniversitelerde eğitim faaliyetinin esas amacı eleştirel akılcılığa dayanan disiplinler arası bir uğraştır. Bu anlamda üniversitemizin başlıca gayesi; öğrencileri çağdaş ve evrensel ilkeleri benimseterek, alanlarında uzman, sorgulayıcı, çevresinde olup-bitene karşı sorumlu, toplumun seçkin fertleri olacak şekilde hayata hazırlamaktır. Anne ve babalarınızın içi rahat olsun, çünkü sizleri, maddi ve manevi her türlü zorluğu göğüslemede yardımcı olan, sizleri hayata hazırlamada her türlü özveriyi gösteren, kendi dallarında uzman eğitim kadromuz elinde en iyi şekilde yetiştirileceksiniz. Bunun için her türlü hazırlığı yapmış bulunmaktayız. Sizlerin de onların umutlarını boşa çıkarmayacağınıza, gelecekte onların sevinçlerinin kaynağı olacağınıza, onların beklentilerini karşılayacak duruma geleceğinize ve Meslek Yüksekokulu’ndan sadece aydınlanmış olarak değil etrafını da aydınlatan bilgi yüklü, kendine yeten ve kendine güven duyan, donanımlı, aranan yetişmiş insanlar olarak ayrılacağınıza yürekten inanmaktayım.

Bu duygu ve düşüncelerle, Meslek Yüksekokulu’nda huzur ve mutluluk içinde geçireceğiniz her gününüzün verimli olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Adnan ŞİŞMAN