26 Tem 2022

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ LİSANSÜSTÜ AF BAŞVURUSU

DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

7417 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AF BAŞVURUSU

5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen GEÇİCİ 83. MADDE kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar) başvuru yapmaları gerekmektedir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden 2 ay içinde başvurmaları halinde GEÇİCİ 83. MADDE kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

Başvuru Başlangıç Tarihi: 5 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş Tarihi: 7 Kasım 2022 mesai bitimine kadar.

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar:  Terhislerini takip eden 2 ay içinde.

Eğitim ücretlerinin Üniversitemiz tarafından web sayfasında ilanından sonra, mali ödeme tamamlanarak kesin kayıt işlemi gerçekleştirilecektir. (Ücretler henüz ilan edilmemiştir.)

Adaylar, belirtilen süreler içerisinde başvuru formunu doldurarak gerekli belgeler ile İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne başvuru evrakını teslim etmeli veya uzaktan kayıt işleminin başlatılabilmesi için enstitu@gedik.edu.tr. adresine ulaştırmalıdır.

Kanun gereği son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • Başvuru formu TIKLAYINIZ
  • E-Devletten alınacak “ADLİ SİCİL KAYDI” belgesi,
  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
  • Askerlik görevini yapmış olanlar için askerlik terhis belgesi.
  • Erkek adaylar için yeni tarihli Askerlik Durumu Belgesi (E-Devlet’ten alınan belgeler kabul edilmektedir.
  • 1 adet vesikalık fotoğraf.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UYGULAMA ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ