GSMF Dergisi

GÜZEL SANATLAR VE MİMARLIK FAKÜLTESİ DERGİSİ
MODULAR JOURNAL (ISSN: 2651-5210)

Bilimsel yöntemlerle sanat, tasarım ve mimarlık alanlarında yeni veriler ortaya koyan farklı disiplinlerden akademik çalışmalar için gelişen bir platform oluşturmayı ve bu çalışmaları paylaşmayı amaçlayan Modular Journal, İstanbul Gedik Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez (Haziran-Aralık) yayımlanmaktadır. Tasarım alanında bilgi birikimlerinin paylaşılabildiği ve ilgili araştırmacıların nitelikli makalelere ulaşabilecekleri bir platform oluşturmayı amaçlayan Modular, bu amacına yönelik olarak Mimarlık, İç Mimarlık, Görsel İletişim Tasarımı, Moda Tasarımı, Gastronomi ve Endüstri Ürünleri alanlarında özgün ve nitelikli çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Akademik çalışmalarınızı https://dergipark.org.tr/tr/pub/modular üzerinden gönderebilirsiniz.
Cilt:1 Sayı:1 Yıl:2018
Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2019
Cilt:2 Sayı:2 Yıl:2019
• Cilt:3 Sayı:1 Yıl:2020

Tüm sorularınız için modular@gedik.edu.tr üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2020

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi tarafından yılda iki kez yayımlanan Modular Journal‘in Aralık 2020 Sayısı DergiPark’a erişmek için tıklayınız