ASEAN Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Gedik Üniversitesi Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 Şubat 2021 tarihinde kurulmuştur. Merkezimiz; gerek akademik düzlemde gerek kamuoyu bazında Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Asya-Pasifik ve Asya’ya yönelik entelektüel ve akademik ilgiyi artırmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda Asya-Pasifik ve ASEAN ile ilgili farkındalığın artırılması, Türkiye-ASEAN ilişkilerinde ve Türkiye’nin “Yeniden Asya” ile “Kuşak ve Yol” İnisiyatifleri’nde öncelikli işbirliği alanlarının geliştirilmesi ve yapıcı politika önerileri oluşturulması için:

  • Asya-Pasifik’in ve ASEAN’ın dinamiklerini belirlemek,
  • Bölgenin uluslararası sistem içindeki tarihi, siyasi ve ekonomik konumunu hem tarihsel hem güncel bağlamda irdelemek.
  • Asya-Pasifik ve ASEAN’ın ekonomik, siyasi, kültürel farklılıklarını ve çeşitliliğini vurgularken; ortak temalarını belirginleştirmek,
  • Türkiye’nin Asya’daki ekonomik ve diplomatik öncelikleri ve hedefleriyle; Asya’nın ve ASEAN’ın hedeflerini eşleştirmek temel çalışma alanları olarak belirlenmiştir.

Eylem planı olarak geniş perspektifte değerlendirildiğinde; Asya-Pasifik bölgesi ve ASEAN’ın bölgesel dinamikleri, ihtiyaçları, kurumsal ve üye devletler bakımından organizasyonel yapısı, yatırım ve iş imkanları, hukuki ve siyasal sistemleri, kültürel, ekonomik düzenekleri ile ilgili; karar alıcılara, akademik çevrelere, iş dünyasına, hükümetler arası organizasyonlara, entelektüel ve bilgi altyapısı sağlamak, bilgi akışını paylaşmak,  deneyim ve öngörü paylaşımında bulunmak  amaçlanmaktadır.

Akademik ve kamuoyu boyutundaki farkındalığın artırılmasına yönelik; çeşitli üniversiteler, akademik kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ile “Asya-Pasifik ve ASEAN’ın küresel düzlemdeki ekonomik, ticari ve tarihi konumu ile güncel gelişmelerin bir arada irdelendiği” seminer, konferans ve paneller düzenleyerek camiada akademik/entelektüel ilgi uyandırmak.

Asya ve ASEAN’ın ekonomik görünümü, ticaret pratikleri, mali politikaları, güncel hukuki, siyasi ve diplomatik gelişmeleriyle ilgili veri ve bilgi akışını; analizler, raporlar, medya, sosyal medya, akademik çevreler ile iş dünyasına yönelik seminer/toplantı/paneller düzenleyerek sağlamak.

Bu noktada üniversite bünyesinde eğitim faaliyetleri (ilgili dersler, seminerler, paneller, medya) ile öğrencilere erişimini olası kılmak.

İstanbul Gedik Üniversitesi ASEAN Araştırmaları Merkezi inisiyatifiyle; üniversiteler arası bilgi etkileşiminin sağlanması; öğrenci değişimi, misafir araştırmacı programları düzenlenmesi ve veri tabanı oluşturulması,

ASEAN ülkeleri temsilcileri, yerel yöneticileri, akademik kuruluşları, sivil toplum birimleriyle konsültasyon ile eş güdüm sağlanması

Ticaret odaları, ticari ataşelikler ile kamu ve ticari diplomasi faaliyetlerinde işbirlikler,

Hedef sektörler doğrultusunda uzmanlık raporları, araştırmalar ve analizler hazırlamak suretiyle; Asya-Pasifik ve ASEAN bölgeleriyle ilgili uzmanlık ve araştırma yapmaya yönelik ilgi artırmak temel hedefler arasında yer almaktadır.