444 5 438     info@gedik.edu.tr

Merkez Yönetimi

MÜDÜR

MÜDÜR YARDIMCILARI
Doç. Dr. Özden ASLAN ÇATALTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ESEN