444 5 438     info@gedik.edu.tr

Merkez Kurulları

YÖNETİM KURULU

Doç. Dr. Özden Aslan ÇATALTEPE
Dr. Öğr. Üyesi Serkan ESEN
Doç. Dr. Tuna USLU
Dr. Öğr. Üyesi Özlem BELİR
Dr. Öğr. Üyesi Billur ÇAKIRER
Dr. Öğr. Üyesi Dilek ÇELİK
Öğr. Gör. İrem ALTAN AKSU
Öğr. Gör. Güvenç SORARLI