Akademik Kadro

Prof. Dr. Can Bilgili
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı
Prof. Hayriye Koç Başara
Görsel İletişim Tasarımı
Prof. Mehmet Zaman Saçlıoğlu
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Ruhcan Akil
Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akçay Balcı
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Emel Birol
Görsel İletişim Tasarımı
Dr. Öğr. Üyesi Ayşin Şişman
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Özlem Özkan Şafak
Görsel İletişim Tasarımı
Arş. Gör. Kusay Tatlı
Görsel İletişim Tasarımı