Polimer Teknolojisi

Polimer Teknolojisi programı, Gedik Meslek Yüksekokulu’nda 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında iki yıllık eğitim veren bir ön lisans programı olarak açılmıştır. Programın toplam kontenjanı 20 öğrencidir. Bunların, 2 tanesi burslu, 8 tanesi %75 burslu ve 10 tanesi %50 bursludur. Program dili Türkçedir.

Misyon

Polimer Teknolojisi programı olarak, alanıyla ilgili kavram ve terminolojiyi öğrenmiş ve özümsemiş, sektörde ihtiyaç duyulan bilgiye ve beceriye sahip, yenilikleri yakından takip eden, eriştiği bilgiyi sorgulayan, değer üreten, nitelikli ve çalışkan bireyler yetiştirmeyi kendimize görev biliyoruz.

Vizyon

Polimer Teknolojisi programı olarak vizyonumuz, bilim ve tekniği insanlık ve toplum yararına dönüştürmeyi hedefleyen; düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı ve sorgulamayı bilen; çözüm üretebilen; sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisine ve bilincine sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmek ve Türkiye’nin önde gelen mesleki eğitim programları arasında yer almaktır.

Programın Amacı

Polimer Teknolojisi programının temel amacı, kamu sektöründe ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilecek, iyi derecede mesleki bilgiye sahip, bilgisini pratikte uygulayabilen, nitelikli ve çalışkan teknik eleman yetiştirmektir.

Derslerin İşlenişi

Polimer Teknolojisi programında öğrencilerimiz başta Polimer Kimyası, Elastomer Teknolojisi, Polimer Katkı Maddeleri, Polimer İşleme ve Kalıplama Teknikleri, Polimer Karakterizasyonu, Plastik Ambalaj ve Geri Dönüşüm, Biyopolimerler, Polimer Karışımları ve Kompozitleri, Polimer Filmler, Köpükler ve Kaplamalar olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi karşılığı ders almaktadır. Dersler teorik, uygulamalı, zorunlu ve seçmeli olarak verilmektedir. Öğrencilerimiz bazı derslerin uygulamalarını laboratuvarlarda yaparak öğrendikleri teorik bilgiyi pratiğe dökme olanağı bulmaktadırlar. Ayrıca belirli aralıklarla fabrikalara yapılan teknik geziler sayesinde öğrencilerimizin mesleği ve sektörü daha yakından tanıması sağlanmaktadır.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Programın ölçme ve değerlendirme sisteminde, her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı olarak da bir final ve bir bütünleme sınavı bulunmaktadır. Bazı derslerde dersin öğretim elemanı gereksinime göre iki ara sınav veya ara sınava ek olarak birkaç tane kısa sınav da yapabilmektedir. Bazı derslerde ise, ara sınava ek olarak ders kapsamında proje verilmektedir. Derslerin başarı notu hesaplamasında yıl içi not ortalamasının % 40’ı, yıl sonu notunun ise % 60’ı alınmaktadır. Bütün derslerde devam mecburiyeti vardır. Dönem içinde bir derse %30 oranında katılmayan öğrenci devamsızlıktan kalır.

Mezuniyet Koşulları

Polimer Teknolojisi programında mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, 30 iş günü yaz stajını tamamlayan ve 4 adet kültürel etkinliğe katılan öğrenciler, Polimer Teknolojisi programından ön lisans diploması alarak mezun olmaya hak kazanırlar. Program mezunları “Polimer Teknolojisi Teknikeri” unvanı almaktadır.

Mezuniyet Sonrası

Öğrencilerimiz Polimer Teknolojisi programından mezun olduktan sonra, plastik hammadde ve plastik parça üretimi yapan ve pazarlayan işletmelerde istihdam alanı bulabilirler. Mezunlarımız kamu sektöründe ve özel sektörde istihdam edilebildikleri gibi, kendi iş yerlerini de kurabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz plastik malzemelerin kullanıldığı farklı sektörlerde (hammadde üretimi, inşaat, otomotiv, gıda, makina, beyaz eşya vb.) üretim ve kalite kontrol elemanı olarak iş bulabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere “Polimer Teknolojisi” alanında ön lisans diploması verilir. Programdan mezun olanlar Dikey Geçiş Sınavı ile aşağıdaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedir:

 • İmalat Mühendisliği
 • Kimya
 • Kimya Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya
 • Lif ve Polimer Mühendisliği
 • Polimer Mühendisliği

Mezunlarımız, Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin aşağıda verilen açıköğretim lisans programlarına da Dikey Geçiş Sınavı ile dikey geçiş yapma hakkına sahiptirler.

 • Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 • İktisat
 • Kamu Yönetimi
 • Maliye
 • Uluslararası İlişkiler
 • İşletme
 • Konaklama İşletmeciliği
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım