İletişim

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

Prof. Hayriye Koç Başara hayriye.basara@gedik.edu.tr

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Asistanı

Arş. Gör. Merve Karaman merve.karaman@gedik.edu.tr