Kentsel Vizyon, Kentsel ve Mimari Tasarım

Günümüzde, özellikle ülkemizde büyük kentler,sanayinin desantralizasyonu ve deprem sonrası hizmetler sektörü kapsamında yeniden örgütlenmektedir.Sanayi döneminin yarattığı mekanlar bu yeni süreçte dönüşüme konu olmakta ve kentsel mekanlar yeniden yaratılmaktadır.

Kentsel Vizyon,Kentsel ve Mimari Tasarım Master Programı, kentlerin, dönüşüm sürecinde ,karmaşık dinamikleri ve gelişen ihtiyaçlara göre vizyon geliştirilerek gelecek için stratejiler oluşturarak ,çağdaş mimarlık ,peyzaj tasarımı ve ve kentsel planlama alanında sorunlara yenilikçi çözümler önererek, kent mekanlarının dönüşümü ve tasarlanması konusundaki ihtiyaca cevap verecektir.

Kentsel gelişme ve büyüme sonucu farklı nedenlerle dönüşüm sürecine giren kentsel işlev alanlarının toplumsal, ekonomik, politik dönüşüm süreçlerinin mekansal etkilerinin yasal, yönetsel ilişkiler bağlamında tartışılması, planlama ve tasarım çalışmalarının bu yaklaşımla gerçekleştirilmesi programın temel çerçevesini oluşturmaktadır.