444 5 438     info@gedik.edu.tr

Bölüm Hakkında

Kolonyalizm, Emperyalizim ve Globalizm Dünyamızın 1400’lü yıllardan başlayıp 2000’li yıllara uzanan yedi yüz yıllık tarihindeki değişim sürecini açıklar. Bu sürecin tamamında söz konusu olan ve öne çıkan aktör neredeyse vazgeçilmez bir şekilde devlet olmuştur. İlişkiler de önceleri devletler arasında ancak belirli ilkeler olmaksızın ve güç esasına dayanılarak sürdürülmüştür. Reformu izleyen dönemlerden itibaren ise devletlerarası ilişkilerin temel ilkeleri antlaşmalarla belirlenmiş ve ilişkiler bu ilkelere göre yürütülmüştür.

19 ve 20. yüzyıllarla birlikte devletlerin yanı sıra yeni aktörler ortaya çıkmış ve uluslararası örgütler bu ilişkilerin diğer belirleyici aktörleri haline gelmiştir. 21nci yüzyılda ise bu iki temel aktöre etki eden ve tüm Dünyada demokrasi teorisine yeni bir yön veren sivil toplum göz ardı edilemeyecek bir etkiyle çağa damgasını vurmuştur.

İşte İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü yalnızca devletlerarasında değil, devletler, uluslararası örgütler, sivil toplum ve bireyi bir bütün olarak gören, böylece bunlar arasındaki ilişkileri ele alan bir anlayışla programını yürütmektedir. Bölümün kendi içinde siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler konularıyla entegre edilmiş programı, diğer disiplinlerle de etkileşimli bir yapı içermektedir. Hukuk, ekonomi, sosyoloji, enerji ve çevre gibi temel disiplin alanları yanı sıra kültür ve sanat dersleri ile güncel siyaset, haklar ve sosyal sorumluluk konuları programın bütünleyici çerçevesini oluşturmaktadır.

Dersler değişik öğretim yöntemleri kullanılarak ve öğrenciyi merkeze alan uygulamalarla yapılmakta, bu da öğrenci ilgisini en üst noktaya çıkarmaktadır. Grup çalışmaları, senaryo yazma, konu araştırma ve sunumlar bireysel ve grup başarısını arttıran uygulamalardandır.

Özetle belirtmek gerekir ki İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Programı öğrencilerimizin bireysel ve grup olarak başarılarını olanaklı kılan, onları eğiten değil onlara ülkemiz ve dünyayı tanımaları için yol gösteren bir programdır. Amacımız da; sorgulama ve irdeleme yeteneğine sahip, olaylara eleştirel bakabilen, içinde yaşadığı topluma karşı duyarlı olan bireyleri topluma kazandırmaktır.