444 5 438     info@gedik.edu.tr

Bölüm Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, siyasal ve yönetsel olayların ve konuların eleştirel analizine odaklanmıştır.

Siyaset biliminde siyasal sistemde kaynakların ve değerlerin dağıtım süreçleri, kamu yönetiminde ise kamu kuruluşlarında karar verme ve politika oluşturma süreçleri incelenir.

İki yakın disiplini bir araya getiren Siyaset bilimi ve Kamu Yönetimi Lisans Programı; siyasal, sosyal, hukuki temeller üzerinden teorik bilgilerle donatılmış, uygulama becerileri gelişmiş, karşılaştırmalı siyasal analiz yapabilen, bilimsel düşünce yapısına sahip, özgüvenli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda; 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizden isteyenlere, derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirmek için kaymakamlıklarda ve belediyelerde “staj ve uygulamalı eğitim” fırsatı verilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin yetişmelerine katkı sağlayacağına inandığımız akademik etkinlikler kapsamında “kamu yönetimi konferansları” düzenlenmektedir.

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz başta KPSS A Grubu kadroları sınavları olmak üzere, kaymakamlık ve kurum sınavları ile tüm kamu kuruluşlarında (bakanlıklar, bağlı ve ilgili kuruluşlar, bankalar ve yerel yönetimler) müfettiş yardımcısı, uzman yardımcısı, kamu yöneticiliği v.b. pozisyonlarda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında (kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde ve siyasi partilerde) çalışabilmektedirler.

Ayrıca mezunlarımız, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalımızda, kendi alanlarında tezli-tezsiz yüksek lisans (master) programlarımıza da katılabilirler.