Kalite Politikamız

 

Vizyon ve Misyon

Kalite Politikası

Vizyon

Misyon

Kalite Politikası

Etik Değerler

Program Yeterlilikleri

Etik Değerler Program Yeterlilikleri

Yönetim Organizasyon

Öğrenci Kayıt İşlemleri

Yönetim Organizasyon Şeması Öğrenci Kayıt İşlem Şemaları

Öğrenci Disiplin Soruşturması

Akademik Personel Görev Tanımı

Öğrenci Disiplin Soruşturma Şeması Akademik Görev Tanım Şeması

Akademik Personel Atama

Akademik Personel
Disiplin Soruşturması

Akademik Atama Şeması Akademik Personel Disiplin Soruşturma Şeması

İdari Personel Görev Tanımı

İdari Personel Görev Tanım Şeması