0 850 532 64 38 - 444 5 438     info@gedik.edu.tr

Bölüm Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Hakkında

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak 2012 yılında kurularak, dört yıllık Lisans eğitimi veren bir bölümdür. Her  yıl,  Sözel Puan türüyle, 35 kişilik  bölüm kontenjanıyla; 4 adayı %100 Burslu, 7 adayı %75 İndirimli, 24 adayı %50 İndirimli olarak kabul etmektedir.

Son yıllarda hızla gelişen iletişim  teknolojileri,  sadece medyayı değiştirmemiş, aynı zamanda hayatımızın her yönünü etkileyerek yaşam biçimlerimizi de etkiler hale gelmiştir. Bu gelişmeler tasarım alanını da belirleyerek ‘Etkileşimli Ortam Tasarımı’ alanındaki gelişmeleri ve uygulamaları da  şekillendirmiştir.  Süreç  yeni ve karmaşık  insani, sosyal ve kültürel davranış kalıpları yaratmış, görsel iletişim tasarımının disiplinler arası bir bölüm olma özelliğini  avantaja dönüştürmüştür.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, öğrencilerinin  kişisel  tasarım yeteneklerini  ve görsel dillerini geliştirerek, global dünyaya  aktif bir şekilde katılmalarını , eleştirel ve analitik becerilerini, tasarım alanlarına  katkıda bulunmak  için teşvik etmektedir. Bölüm, sanat, tasarım ve görsel iletişim ile kitle kültürünün kesişme noktasında çalışacak olan öğrenci tasarımcılar için bir sosyal sorumluluk ve sorgulama duygusu geliştirmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Gedik Üniversitesi, Güzel sanatlar ve Mimarlık fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü olarak;  Eleştirel ve yaratıcı bir şekilde süreci analiz ederek, bu günün ve geleceğin sorunlarını karşılamak için yeni etkileşimli tasarım çözümleri üretmeyi hedefleyen ders programları oluşturmuştur. Bu dersleri verecek, gerek sektörde kendisini yıllarca kanıtlamış, gerekse de  sanatçı-tasarımcı akademisyenlere-öğretim üyelerine sahiptir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans Eğitimi; insanlar, makineler, sistemler, süreçler, toplumlar ve kültürler arasında etkileşimi tasarlayarak toplumu etkilemeyi hedefleyen tasarımcı adayı öğrenciler içindir. Eğitim anlayışımızda, “İnsan” her zaman temel faktördür. Bu amaçla öğrenciler, girişimcilik becerileriyle, sosyal ve kültürel konulara yönelik eleştirel ve ilgili bir anlayış ve bakış açısı geliştirmeyi öğrenirler.  Lisans Eğitiminde, çağdaş ve dijital tasarım becerilerinin geliştirilmesine  zemin hazırlanırken, aynı zamanda estetik, etik, sosyal ve kültürel teori ile duyarlılığın geliştirilmesi ve sanatsal-tasarımsal bir yaklaşım tarzı desteklenmektedir.

Öğrenci Lisans Eğitimini, yeni iletişim teknolojilerini, interaktif medya tasarımını, sanal gerçekliği, yapay zekayı, yeni tasarım ilkelerini, yenilikçi ve etkileşimli disiplinlerarası  tasarım gibi yeni-medya, bilgisayar oyunlarına yönelik akıllı nesne ve teknolojileri inceleyerek ve araştırarak  proje konuları seçerek sosyal sorumluluk projeleri ve uygulamalarını, sektör ve alanın  pratik uygulamalarının  sonuçlarına  odaklayarak tamamlamaktadır.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Lisans eğitimi, benzerlerinden daha nitelikli ders programı ve sanatçı-tasarımcı güçlü öğretim üyeleri ile bağımsız bir tasarımcı kimliği oluşturmak için kendisini;  mesleki, kuramsal, deneysel, sosyal, kültürel, sanatsal ve girişimcilik yönünden  geliştirmeyi önemseyen öğrenci adaylarına, dört yıllık bir program olarak sunulmaktadır.

Geleneksel  tasarım kuram ve pratik uygulamaları, evrensel-çağdaş, sanatsal-bilimsel, görsel iletişim tasarımı prensipleri  ile harmanlamak.  Tasarım becerisini ve yeteneğini geliştirmek,  çağdaş tasarım pratiklerini kuram ve yeni teorilerle desteklemek.  Sektörün ve profesyonel alanın araştırılması ile ihtiyaca  göre kendi donanımını yetkinleştirmek.  Çağdaş, bağımsız, özgün ve çok yönlü düşünebilen, tarzı ve kişiliği olan, tasarımcı bireyler olmak. Gelişmiş beceri ve yetenek  ile  aranır olmak ve özgün ürünler vermek. Programın ana başlıkları ve hedefledikleri olarak   açıklanabilir.

Yanı sıra,  bölüm  öğrencilerine dikey ve yatay geçiş olanakları ile yurt dışı öğrenci değişim programları (Erasmus vb.) olanağı da sunmaktadır.  Yeni teknolojinin olanakları ile eğitim almak teknolojik yeterlilik ile yaratıcılığı buluşturmaya yönelmektir. Şu an,   iMac ve PC laboratuvarlarında,  Fotoğraf-Video Dersliği’nde, 2B Animasyon Çizim Laboratuvarı’nda ; Wacom tabletler ve wireless klavye-maus’lar ile HD çözünürlüğe sahip, projeksiyonlu görsel-işitsel sistemler eşliğinde eğitimimizi sürdürmekteyiz. Öğrenciler görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilgi teknolojilerindeki gelişime ve değişen estetik değerlere paralel olarak tasarımlar gerçekleştirmeyi öğrenmektedirler.

Deneyimli akademisyenler ve sektörde kendisini kanıtlamış profesyonel tasarımcı-sanatçı eğitim kadrosu ile yapıcı-yaratıcı ve çağdaş bir eğitim anlayışı uygulanmaktadır. Bölüm, eğitimini  her dönem, çağdaş ölçütlere ve yurt dışındaki benzer eğitim veren prestijli eğitim kurumlarına göre gözden geçirerek yenilikçi ve öncü bir üslubu ilke edinmektedir.

Bölümümüzün amacı, öğrencilerini her türlü ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişim ve tasarım ile ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyoneller yetiştirmektir.

Bölüm mezunları;  Reklam – Basın yayın ve halkla ilişkiler şirketlerinde, masaüstü yayıncılık,  dergi-yayıncılık alanlarında,  art direktör,  görsel sanat yönetmeni, grafik tasarımcı – matbaa basılı iş tasarımı  ve uygulayıcısı, reklam ve ürün fotoğrafçısı, Kurumsal Tanıtım için; kurumsal iletişim – marka yöneticisi, iletişim uzmanı ve yöneticisi, kurumsal kimlik tasarımcısı, Sosyal Medya alanı için; 2-3 Boyutlu animasyon tasarımı ve video çekimi, illüstratör, web tasarımcısı, video-kısa film  yönetmeni ve televizyon yayıncısı, dijital iletişim uzmanı ve yöneticisi olabilirler. Ses teknolojileri ile ses tasarımı ve görüntüye eşlik eden sesin tasarımı yönünden ses prodüksiyonu yapan kuruluşlarda görev alabilirler.