Uluslararası Ticaret

Uluslararası Ticaret  Tezsiz Yüksek Lisans Programımız, farklı lisans programlarından mezun ve/veya farklı sektörlerde çalışan bireylere ve profesyonellere yöneliktir. Program içeriği itibariyle özel sektör, kamu kuruluşları  ve  STK’larda faaliyet gösterecek yönetici ve girişimci öğrencilerin farklı kariyer ihtiyaçlarını karşılama amacındadır.