Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Enstitü Online Başvuru Formu İçin Tıklayınız

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora Programı, aşağıdaki ana bilim dallarını ve bu alanlardaki uygulamaları kapsamaktadır:

– Türkiye Siyaseti

– Yönetim Bilimleri

– Yerel Yönetimler

– Karşılaştırmalı Politika

– Siyaset Teorisi

Doktora Programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

Doktora Programı, lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

Hedef Kitle: Akademik kariyer yapmak isteyen öğrenciler, araştırmacılar ve kendilerini geliştirmek isteyen kamu ve özel sektör çalışanları.