Özel Hukuk

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı, hukuk fakültesi mezunlarına özel hukukun belli alanlarında uzmanlaşabilme imkânı sağlamaktadır. Aynı zamanda daha çok özel hukuk alanında faaliyet gösteren avukatlar için de mesleki bilgilerini akademik bilgiyle pekiştirebilecekleri bir ortam sağlamakta, özel hukukun çeşitli alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmalarına imkân tanımaktadır.

Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans Programı bünyesinde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre yönelebilecekleri medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku, iş hukuku, medeni usul hukuku gibi özel hukukun çeşitli alanlarında dersler verilmektedir.

Program, belli alanlarda daha derin bilgi sahibi olmak ve uzmanlaşmak isteyen avukatlar bakımından doyurucu içeriğe sahiptir. Ayrıca programa, Hukuk Fakültesi dışında mezuniyeti bulunup da hukuk alanında çalışmaları ve meşguliyetleri olanlar da (uzlaştırmacı, adlî kolluk, adlî bilimciler, malî müşavir vs. gibi) öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.