Kamu Hukuku

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı, kamu hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenlerin, bu hedefleri doğrultusunda ayrıntılı bilgi sahibi olmalarını sağlamaya dönük olarak anayasa hukuku, ceza ve ceza muhakemesi hukuku, idare hukuku, uluslararası hukuk ve genel kamu hukuku dallarına yönelik zengin içerikli bir ders programına sahiptir.

Bu program ile öğrenciler sadece belirli alanlarda uzmanlaşmayacak, aynı zamanda ülkede ve dünyada yaşanan gelişmeleri hukuksal bir perspektifle değerlendirme becerisi kazanacaklardır.

Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programına, Hukuk Fakültesi dışında mezuniyeti bulunup da hukuk alanında çalışmaları ve meşguliyetleri olanlar da (uzlaştırmacı, adlî kolluk, adlî bilimciler, malî müşavir vs. gibi) öğrenci olarak kabul edilebilmektedir.