YÖS

GEDIKYÖS, Diğer Üniversitelerin YÖS Sınav Sonuç Belgeleri ve Yabancı Ülke Lise Diplomaları ile İstanbul Gedik Üniversitesi’ne açıklanacak tarihlerde başvurular kabul edilecektir.

İSTANBUL SENİ BEKLİYOR – EĞİTİMLİ GELECEĞİN İÇİN

Başvuru

Başvuru Koşulları

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergesinin 6. Maddesi doğrultusunda,

(1) Aşağıda belirtilen durumda olan adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda olmaları koşulu ile başvuruları kabul edilir;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının, Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde ‘(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.’ )

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

d) Türk vatandaşı olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

e) KKTC vatandaşı olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların,

(2) Aşağıda belirtilen durumda olan adayların başvuruları kabul edilmez;

a) Başvurduğu programa, yurt dışından öğrenci kabulü için kontenjan ayrılmamış olanların,

b) T.C. uyruklu olup, ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

c) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile, 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

d) 6. maddenin 1/b bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

e) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile, 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

f) Türkiye’de ki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’ de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5. Maddenin 3/b bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların,

Başarı Koşulları

T.C. İstanbul Gedik Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönergenin 7. Maddesi Doğrultusunda,

(1) Ek -1 de belirtilen ulusal veya uluslararası düzeydeki sınavlar veya diploma türlerine ve puanlara sahip olan adaylar başvurabilir. Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International

Baccalaureate, GCE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur. Üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT, ACT vb.) geçerlilik süreleri 2 (iki) yıldır. Gerektiğinde Senato kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir.

Ek-1’de belirtilen sınav sonuçlarına sahip olmayan adayların başvuru yapabilmeleri için aşağıda belirtilen sınavların en az birinden sınavın asgari başarı koşulunu sağlamaları gerekir.

a) Türkiye’deki üniversitelerin yapmış olduğu ‘Yabancı Öğrenci Kabul Sınav’larının birinden başarılı olmaları gerekir. (Temel beceri testinden en az 40 almış olması gerekir)

b) İstanbul Gedik Üniversitesi’nin açmış olduğu ‘GEDİKYÖS” den 100 üzerinden en az 40 puan alarak başarılı olmaları gerekir.

c) 1. ve 2. maddelerde belirtilen sınav sonuçlarına sahip olmayan adayların ön değerlendirmesinde diploma notunda kabul edileceği alanda en az % 60 başarı koşulu aranır.

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Yönerge için https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/65627 linkini tıklayınız.

Başvuru Ücreti

Yurtdışı için: —
Yurtiçi için: —

TL Hesabı için;
İstanbul Gedik Üniversitesi
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
IBAN: TR870003200000000051503706

Euro Hesabı için;
İstanbul Gedik Üniversitesi
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB)
IBAN: TR800003200000000051503638

ÖDEME YAPTIKTAN SONRA BU SAYFADAN ONLİNE KAYIT YAPMAYI UNUTMAYINIZ.

ONLİNE KAYIT YAPMAK  ZORUNLUDUR.

Not: Hesaba para yatırılırken Ad/Soyad, Telefon Numarası ve “GEDİKYÖS”  bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

Başvuru Kaydı

SINAVDA KİMLİK İBRAZI ZORUNLUDUR.

Paylaşmış olduğunuz tüm bilgiler tarafımızdan hiçbir şekilde 3. parti firma veya kişilerle paylaşılmayacaktır.

Sınav Takvimi
TAKVİM TARİH
GEDİKYÖS SINAV BAŞVURU DÖNEMİ
GEDİKYÖS SINAV TARİHİ
SINAV SONUCUNUN İLANI
Sınav Konuları

GEDİKYÖS sınavı toplam 80 sorudan (Matematik 50 soru, Geometri ve Genel Yetenek toplam 30 soru) oluşmaktadır, Matematik soruları 1,4 katsayı ile, Geometri ve Genel Yetenek sorularının ise 1 kat sayı ile değerlendirilmektedir.

100 Puan üzerinden en az 40 puan alarak başarılı olabilirsiniz

MATEMATİK

1. Sayılar
2. Oran Orantı
3. Çarpanlarına Ayırma
4. Bir Bilinmeyenli Denklemler
5. Denklem Sistemleri
6. Fonksiyonlar
7. Limit
8. Karmaşık Sayılar
9. Trigonometri
10. Logoritma
11. Türev
12. İntegral
13. Matris-Determinant

GENEL YETENEK

1. Sayılar Arası Kural Bulma
2. Harf-Sayı İlişkisi
3. İşlem Soruları
4. Sayı Şekil İlişkileri

GEOMETRİ

1. Üçgenler
2. Dörtgenler
3. Daire-Çember

Sınavın Yapılacağı Merkezler

GEDİKYÖS sınavı tüm ülkelerde eşzamanlı olarak 17.06.2017 ve 19.08.2017 tarihinde yapılmıştır.

GEDİKYÖS'ü KABUL EDEN DİĞER ÜNİVERSİTELER
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi
 • Ahi Evran Üniversitesi
 • Ardahan Üniversitesi
 • Artvin Çoruh Üniversitesi
 • Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksek Okulu
 • Atatürk Üniversitesi
 • Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Bülent Ecevit Üniversitesi
 • Çankaya Üniversitesi
 • Düzce Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Gazi Osman Paşa Üniversitesi
 • Harran Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • Kastamonu Üniversitesi
 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
 • Munzur Üniversitesi
 • Mustafa Kemal Üniversitesi
 • Muş Alpaslan Üniversitesi
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
 • Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
 • On dokuz Mayıs Üniversitesi
 • Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Sinop Üniversitesi
 • Şırnak Üniversitesi
 • Toros Üniversitesi
 • Türk Hava Kurumu Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Uluslararası Antalya Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Yaşar Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • Yirmi Dokuz Mayıs Üniversitesi
Eğitim Ücretleri (Yıllık) ve Kontenjanlar

OKURKEN ÇALIŞMAK MI?

İletişim

KARTAL YERLEŞKESİ

 • Gedik Üniversitesi Kartal Yerleşkesi, B Blok 6. Kat Cumhuriyet Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1-3-5 Yakacık 34876 Kartal İSTANBUL (Mühendislik Fakültesi – B Blok Kat-7)
 • Tel: 0216 452 45 85 – (1224) / Fax: 0216 452 87 17

Paylaş

Log in with your credentials

Forgot your details?