Menu

Mekatronik Laboratuvarı

Günümüzün yeni ve ileri teknolojik yaklaşımı olarak popüler olan mekatronik, makine, elektrik, elektronik, kontrol sistemleri teknolojisi ile bilgisayar yazılımlarının bir bütünlük içinde uygulanması, kısaca ileri teknolojilerin kesişme noktasıdır.

Algılayabilen, akıl yürütebilen, karar verebilen ve bu karar doğrultusunda hareket edebilen robotlar ve otomatik makineler çağdaş dünyanın vazgeçilmez temel araçları haline geldiler. Artık gelişmiş ürünlerin tasarımı, üretimi, bakım ve onarımında mekanik, elektrik ve elektronik, hidrolik ve pnömatik, ve bilgisayar teknolojileri birlikte kullanılıyor.

Mekatronik, seri üretim hatlarından beyaz eşyaya, ev teknolojilerinden ileri tıbbi cihazlara, bilgisayar kontrollü tezgahlardan robotlara, otomotivden uçak ve raylı sistemlere kadar oldukça geniş bir alanı kapsıyor. Bu sahadaki hızlı gelişmeye paralel olarak ülkemizde bu konuda yetişmiş elemana duyulan gereksinim giderek artıyor ve istihdam açığı oluşuyor.