Menu

Kimya Laboratuvarı

Bilimsel ve teknolojik ilerlemelerde laboratuvar çalışmalarının önemi büyüktür. Yeni buluşlar, önceki bilgilerin uygulanarak geliştirilmesi, ekonomik olup olmadığının ve günümüz şartlarına uygunluğunun araştırılması laboratuvar çalışmalarıyla gerçekleştirilir. Meslek Yüksekokullarında Kimya Teknolojileri Programı’nın derslerinin büyük bir kısmı laboratuvarda geçer.

Laboratuvar derslerinin amacı, yapılacak ileri düzeydeki çalışmalar ve araştırmalar için öğrenciye laboratuvarda çalışma disiplini kazandırmak, bilimsel gözlem ve araştırma konularında bilinen temel kurallar çizgisinde teorilerle pekiştirmeyi sağlamaktır.

Okulumuzda bulunan kimya-gıda laboratuvarları; öğrencilerimize derslerinde gördükleri teorik konuların uygulamalarını yapabilecekleri, ölçme ve değerlendirme becerileri ile teori ve uygulama arasındaki kavramsal ilişkileri kavrayabilme yeteneklerini arttıracakları uygun ortamı sağlamaktadır. Bu anlamda donanımlı bir laboratuvar teorik derslerin de ayrılmaz bir parçası olarak düşünülmelidir.

Laboratuvarımızda Bulunan Başlıca Cihazlar;

 • Etüv
 • Manyetik Karıştırıcı Isıtıcılı
 • Çeker Ocak
 • Saf Su Cihazı
 • Kül fırını
 • Mikroskop
 • pH Metre
 • Laminar Air Flow
 • Portatif otoklav
 • Ultrasonik Banyo
 • Santrifüj
 • Analitik Terazi
 • Viskozimetre
 • Vortex
 • Kondüktometre
 • Soğutucu / Refrigeratör
 • Polarimetre
 • UV- Visible Spektrofotometre
 • Kjeldahl Azot-Protein Tayin Cihazı
 • Koloni Sayacı

Kimya-Gıda Laboratuvarları son teknolojik cihazlarla birlikte laboratuvar için gerekli olan tüm sarf ve kimyasal malzemeleriyle Kimya ve Gıda Teknolojisi Programlarının tüm uygulamalı dersleri için uygun altyapı ve donanıma sahiptir.