Menu

Fizik Laboratuvarı

Doğa ve mühendislik bilimlerinin temeli olan Fizik, üniversitemizin Mühendislik Fakültesi’ndeki tüm mühendislik bölümlerinin birinci sınıfları için zorunlu bir derstir. Elektrik, termodinamik, statik, dinamik, akışkanlar mekaniği gibi birçok dersin çıkış noktası olan ve mühendislik yaklaşımlarıyla günlük yaşamamıza önemli katkılarda bulunan fiziğin anlaşılması için gerekli olan Fizik laboratuvarının varlığı vazgeçilmez bir hal almaktadır. Öğrencilere ileriki yıllarda alacakları ilgili derslere bir temel oluşturacak olan ve Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Fizik Laboratuvarı’nda her iki dönemde başlıca Mekanik, Hidrostatik, Isı, Elektrik, Manyetizma ve Optik konularında olmak üzere toplam 20 deney yapılabilmektedir. Deneyler aşağıdaki gibi listelenmektedir.

Temel Fizik Laboratuvarı-I Deneyleri

Deney 1. Bir Deneyin Analizi ve Çeşitli Ölçüm Cihazlarının Tanıtımı ve Kullanılması

Deney 2. Düzgün Doğrusal Hareket-Sabit İvmeli Hareket

Deney 3. Yerçekimi ivmesinin saptanması-Serbest Düşme-Eğik Atış

Deney 4. Newton’un Hareket Kanunları

Deney 5. Eğik Düzlem

Deney 6. Esnek ve Esnek Olmayan Çarpışma-Momentumun Korunması

Deney 7. Dairesel Hareket ve Açısal Momentum Korunumu

Deney 8. Yoğunluk Ölçümü

Deney 9. Viskozite ve Yüzey Gerilimi

Deney 10. Isı ve Sıcaklık

Temel Fizik Laboratuvarı-II Deneyleri

Deney 1. Ohm Yasasının Uygulanması

Deney 2. Kirchhoff Yasaları

Deney 3. Osiloskopla Ölçümler

Deney 4. Kondansatörün Şarjı ve Deşarjı

Deney 5. Transformatör

Deney 6. Wheatstone Köprüsü

Deney 7. Manyetik İndüksiyon

Deney 8. Alternatif Akım Devreleri

Deney 9. Prizmada Beyaz Işığın Renklerine Ayrışması ve Çukur Aynada Görüntü Oluşumu

Deney 10. İnce Kenarlı Mercekte Görüntü Oluşumu Ve Kalın Kenarlı Merceğin Odak Uzaklığının Bulunması