Menu

Birim Temsilcileri

Engelli Öğrenci Birimi Temsilcileri

Başkan Prof. Dr. Dilara Fatoş ÖZER Rektör Yrd.
Üye Yrd. Doç. Dr. Sibel NALBANT Spor Bilimleri Fakültesi
Üye Arş. Gör. Ferhan KORKMAZ Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Duygu ERSOY İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Üye Yrd. Doç. Dr. Gökhan BULUT Mühendislik Fakültesi
Üye  Arş. Gör. Ozan ÇOBAN  Mühendislik Fakültesi
Üye Öğr. Gör. Beylem AKKUŞ Meslek Yüksekokulu
Üye Okutman Ayşegül ALTINKAYA Yabancı Diller Yüksekokulu
SKS Daire Baş.V.
Üye Merve KOÇ Meslek Yüksekokulu / Öğrenci