Menu

Birim Hakkında

Hakkımızda

Gedik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, Gedik Üniversitesi Senatosunun kararı ile 01.10.2012 tarihinde Gedik Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Amaçlar

Gedik Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencilerin üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişimlerini sağlamayı ve ihtiyaç duydukları alanda gelişimlerini destekleyici çalışmalar yapmayı amaçlar.

Bu amaçla;

Engelli öğrencilerin çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirlemeye, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına ve güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapar.

Engelli öğrencilerin ihtiyaç duydukları fiziksel, akademik ve sosyal destekler konusunda öğretim elemanlarına yönelik destek hizmetleri geliştirir.

Üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin engellilikle ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini artırmaya, engelli bireylere yönelik olumlu tutum geliştirmeye yönelik hizmetler geliştirir, uygular ve değerlendirir.