Menu
Anasayfa
Öğrenciler
Aday Öğrenciler
Yatay Geçiş İşlemleri

Yatay Geçiş İşlemleri

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  • Başvuru Dilekçesi
  • Onaylı not çizelgesi (transkript)
  • Onaylı ders içerikleri
  • ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

 

Başvuru Tarihleri ve Şekli

Başvurular yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya ile, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında, ilgili fakülte dekanlığına şahsen yapılacaktır.