Menu
Anasayfa
İdari Birimler
Daire Başkanlıkları
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Unvan : İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Bağlı Olduğu Kişi : Rektör

Kendisine Bağlı Kişi / Bölümler:

 • Yurt Müdürlüğü
 • Mali İşler ve Satın Alma Müdürlüğü
 • Güvenlik Görevlileri
 • Temizlik görevlileri

Görev ve Sorumlulukları :

 • Mali ve yapı işlerinde hızlı ve verimli çalışma ortamı sağlamak,
 • Mütevelli Heyet’ in yetkili olduğu konularla ilgili iş ve işlemleri takip etmek ve hızlı bilgi akışını sağlamak,
 • Mütevelli heyet kararlarını hazırlamak, onaya sunmak, yazışmaları hazırlayarak takibini yapmak, defter ve yazıları muhafaza etmek.
 • Üniversite adına yapılacak mali hususiyet gösteren protokol ve sözleşmeleri mütevelli heyet adına incelemek ve Mütevelli Heyet Başkanı ile Rektör onayına sunmak,
 • Mütevelli Heyetten harcamalar konusunda  izin  almak  ve  rapor sunmak, harcamaların mali işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların amaç ve politikalara, kalkınma planına uygunluğunu değerlendirmek ve raporlamak,
 • Mal ve hizmet alımının mümkün alan en uygun şartlarda ilk elden ve ilgili yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını sağlamak, Satınalma faaliyetlerini ilgili yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmek,
 • Üniversite güvenlik personelinin çalışma programının takibini yapar ve denetler. Çalışanların ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması için çalışır.
 • Firmaya dışarıdan hizmet veren ( yemek, servis, güvenlik vb.) taşeronlar ile ilişkilerin takibi, çalışmalarının denetlenmesi,
 • Tüm resmi kurum ve kuruluşlar çerçevesinde gerekli  işlemlerinin yürütülmesi,
 • Üniversiteye gelen ziyaretçilerin takibinin yapılması, yönlendirilmesi, kayıt tutulmasının sağlanması,
 • Üniversite binalarının, öğrenci yurdunun içinde ve dışında, temizlik, bakım/onarım ve çevre düzeninin sağlanması
 • Yurt dışından gelen misafir öğrenciler ile ilişkilerin yürütülmesi,
 • Teknopark projesinin  ve  alanının   güvenlik ve  idari  olarak takibi,
 • İş Sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, üniversite içinde İSG kurallarının ve İSG kurul kararlarının uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, İSG Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile koordineli olarak çalışır.
 • Üniversite şoförlerinin iş akışlarının denetlenmesi,
 • Üniversitenin imajını yukarıya taşıyacak, iyileştirme ve koruma faaliyetlerini yürütmek
 • Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ve öğrenci yurdunda da yukarıda sayılanlar görev alanı içindedir.


Sabahat Zeynep SAĞLAM

Bölüm-Birim : Daire Başkan V.
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1124)
E-Posta : zeynep.saglam@gedik.edu.trGönül AYBERK

Bölüm-Birim : Yurt Müdürü
Telefon :
E-Posta : gonul.ayberk@gedik.edu.trVolkan OĞUZDEĞER

Bölüm-Birim : Müdür
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1125)
E-Posta : volkan.oguzdeger@gedik.edu.trAziz Tuğrul BURAN

Bölüm-Birim : İdari İşler Sorumlusu
Telefon : +90 216 452 45 85 - (1113)
E-Posta : tugrul.buran@gedik.edu.trZeynep ASLANTÜRK

Bölüm-Birim : Satınalma Uzmanı
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1117)
E-Posta : zeynep.aslanturk@gedik.edu.trÇiğdem AYBAKAN

Bölüm-Birim : Personel
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1127)
E-Posta : cigdem.aybakan@gedik.edu.trTuğçe Asena İĞDE

Bölüm-Birim : Personel
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1118)
E-Posta : asena.igde@gedik.edu.trGülcan KAYA

Bölüm-Birim : Personel
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1126)
E-Posta : gulcan.kaya@gedik.edu.trMenderes YAVUZ

Bölüm-Birim : Depo Sorumlusu
Telefon : +90 216 452 45 85 (Dahili: 1151)
E-Posta : menderes.yavuz@gedik.edu.tr