Menu

Çalışma Takvimi

İŞ PAKETİ TAMAMLAMATARİHİ
I Öğrenme Çıktılarına bağlı olarak eğitim-öğretim planlarının düzenlenmesi /tasarlanması
  1 Programın eğitim amaçlarının belirlenmesi   14 KASIM 2012
  2 Program çıktıları ve program çıktılarıyla tutarlı derslerin belirlenmesi
  3 Derslerin öğrenme çıktılarının yazılması
  4 Öğrenme çıktıları ve program çıktılarının ilişkilendirilmesi
  5 Ölçme ve değerlendirme yöntemleri 28 KASIM 2012
  6 İŞ yükünün hesaplanması
  7 AKTS/ ECTS kredilerinin belirlenmesi
  8 Ders öğretim planlarının hazırlanması
II Eğitim- öğretim programlarının ilgili kurullarda onaylanması 19 ARALIK 2012
III Kalite süreçlerinin uygulanması
  1 Ölçme araçlarının uygulanması ŞUBAT – HAZİRAN 2013
  2 Program ve öğrenme çıktılarının gözden geçirilmesi
  3 İş yüklerinin ve AKTS kredilerinin gözden geçirilmesi
  4 Ders öğretim planlarının gözden geçirilmesi