Menu
Anasayfa
Akademik Birimler
Uygulama ve Araştırma Merkezleri
Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) nin amacı girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği hakkında araştırmalar yapmak ve girişimci yetiştirmeye yönelik eğitim çalışmalarında bulunmak suretiyle lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde yürütülen derslerin girişimcilik boyutuna akademik katkı sağlamaktır.

Müdürün Mesajı:

Üniversitemiz Kadın Girişimciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (KAGİMER) Türkiye’de ilk olarak açılmış bir merkezdir. Kadınların iş hayatında var olması kalkınmanın en önemli göstergesi olup aynı zamanda kadınların iş gücüne katılımı sürdürülebilir ekonominin de temel unsurudur. 2015 TÜİK verilerine göre Türkiye’de erkeklerin iş gücüne katılımı yüzde 72 iken kadınlarda bu oran yüzde 32 seviyelerinde kalmıştır. Kadın Girişimciliği oranı ise maalesef yüzde 8 seviyelerindedir. Zikredilen rakamlar ülkemizin kalkınmasındaki engellerin neler olduğunu açıkça göstermektedir. Buradan hareketle 6 Eylül2016 tarihinde kurulan merkezimiz; girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması, yaratıcı düşüncenin ve yeni iş fikirlerinin geliştirilmesi, kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi için altyapı çalışmaları, toplantılar ve projeler yapmak üzere çalışmalarına başlamıştır.

 

Etkinlikler

Hülya Gedik İş Dünyasında Kadın Konferansına Katıldı
http://www.gedik.edu.tr/haberler/hulya-gedik-is-dunyasinda-kadin-konferansina-katildi

Kadın Girişimciliği Üzerine Söyleşi Gerçekleşti
http://www.gedik.edu.tr/haberler/kadin-girisimciligi-uzerine-soylesi-gerceklesti

Kadınların Eğitimi ve İş Gücüne Katılımı Konulu Çalıştay
http://www.gedik.edu.tr/haberler/kadinlarin-egitimi-ve-is-gucune-katilimi-konulu-calistay
http://www.yok.gov.tr/web/akademide-kadin-calismalari-ve-sorunlari-birimi/myo-mezunu-kadin-calistayi