Gedik Üniversitesi Gedik Üniversitesi
 
Gedik Faceook Gedik Tiwiter ENG
Yabancı Diller Yüksekokulu - Hakkımızda
AKADEMİK BİRİMLER Yüksekokullar Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkımızda

Hakkımızda

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

Gedik Üniversitesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na  hoş geldiniz. Bu bölümdeki bilgiler öğrencilerimize ve ailelerine İngilizce Hazırlık Programını tanıtmaya yöneliktir.

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe olmasına rağmen bazı bölümler için İngilizce Hazırlık Programı zorunludur. Üniversitemizde başta Erasmus   öğrenci değişim programı olmak üzere pek çok uluslararası program ve anlaşmalar gereği ve en önemlisi ise araştırma faaliyetleri için İngilizceye duyulan ihtiyaç düşünülerek özellikle İngilizce bilmenin çok gerekli olduğu bölümler için İngilizce Hazırlık programı zorunlu hale getirilmiştir.

Bölümlerinde İngilizce hazırlık zorunlu olmadığı halde, seçmeli olarak İngilizce Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrencilerimize de İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık programının işleyiş ve uygulamaları bu öğrenciler için de geçerlidir.

İngilizce Hazırlık programının süresi iki (2) yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin Yabancı dil ihtiyaçlarına göre ,Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından iki (2)yarıyılı aşmamak üzere planlanır. Her bir yarıyıl iki (2) dönemden (quarter) oluşur ve her dönem 7 hafta sürer.

Hedefimiz, öğrencilerimize uluslararası geçerliliği tanınan yeterlilikler çerçevesinde İngilizce öğretmektir.

Öğrenciler Gedik üniversitesine kayıt olduktan sonra, İngilizce  Hazırlık programı süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.


İngilizce Yeterlilik Sınavı:

Gedik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim –Öğretim yılı başında yeni kayıt olmuş bütün öğrencilere İngilizce Yeterlilik Sınavı uygular. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler, eğer bölümlerinde zorunlu hazırlık var ise, zorunlu hazırlıktan muaf sayılırlar ve bölümlerinde eğitime devam ederler. Bu öğrenciler aynı zamanda bölümlerinde İleri İngilizce derslerini alırlar. Ancak İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olamazlar ise İngilizce Hazırlık Programına iki (2) yarıyıl süre ile devam ederler. Bu sınava yeterli seviyede İngilizce bilgi ve becerileri olan öğrencilerin girmesi önerilir.. (bkz. İngilizce Yeterlilik sınav örneği)

http://www.gedik.edu.tr/imagesbuyuk/3fd69ingilizce-yeterlilik-sinav-ornegi.pdf

Bu sınava katılmak isteyen öğrencilerin ön kayıt ekranındaki Yabancı Diller Yüksekokulu bölümünde cevaplandırılması zorunlu anket soruları içerisinde bulunan “İngilizce Yeterlilik Sınavına girecek misiniz? sorusunda tercihlerini belirtmeleri gerekir.


İngilizce Hazırlık programının zorunlu olmadığı diğer lisans öğrencileri, bu sınavda başarılı olmaları durumunda, bölümlerinde İleri İngilizce derslerini alırlar. Başarılı olamayanlar, Temel İngilizce derslerini alırlar.

Eğitim-Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavında 100 puan üzerinden 50 puan alan ön lisans (Meslek Yüksekokulu) öğrencileri, İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf olabilirler.

Eğitim–Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavına giremeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.


Seviye belirleme sınavı (Placement Test):

Seviye belirleme sınavına, Hazırlık programına devam edecek bütün öğrencilerin katılması önerilir. Seçmeli Hazırlık programına devam edecek öğrencilerin de bu sınava katılmaları önerilir. Bu sınava katılamayan öğrenciler için tekrar sınav yapılmaz ve bu öğrenciler en temel seviyeden İngilizce dil eğitimine başlarlar.

Öğrencilerimiz bu sınavdaki  bütün soruları cevaplamaya çalışmalı, cevabını bilmedikleri soruları boş bırakmalıdırlar. Seviyelerin doğru bir şekilde düzenlenmesi için bunun dikkate alınması önemlidir. Size uygun bir seviyede eğitime başlamanız son derece önemlidir. Aksi takdirde öğrenme açısından problemlerle karşılaşırsınız.


İngilizce Hazırlık programı:

Seviyeler:

İki (2) yarıyıl süreli Hazırlık programımız, A1,A2,B1, B1+  olmak üzere  dört seviyeden oluşmaktadır. B1+ seviyesi bitirmeniz gereken en üst seviyedir. Hazırlık programında başarılı sayılabilmeniz için B1+ seviyesini başarıyla tamamlamanız gerekir. Her bir dönem 7 hafta sürer. Ancak resmi tatillerin fazla olduğu dönemlerde süre değişebilir.   Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler bir üst seviyeye geçerler. Başarılı olamayan öğrenciler aynı seviyeyi  bir kez daha tekrar ederler.

Detaylı bilgi için Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesini inceleyiniz. Başarı ölçme değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu yönergesinde belirtilmiştir. (Yönerge için aşağıdaki linki tıklayınız).

http://www.gedik.edu.tr/imagesbuyuk/39f8bYDYOyonergesi.pdf


Derslere devam durumu:

Hazırlık öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu %85 tir. Devamsızlık sınırının her seviye için  kaç ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir. Mazeret olarak kabul edilecek zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız önerilir. Belgelenmiş geçerli bir mazereti olmadan devamsızlık sınırını aşan öğrenciler seviye bitirme (dönem sonu) sınavına giremezler, bulundukları seviyede başarısız olurlar ve aynı seviyeye tekrar devam ederler.

Öğrenciler notlarını ve derse devam durumlarını aşağıdaki web sayfasına ulaşarak öğrenebilirler.

http://obs.gedik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx


Ara sınav:

Her seviyede 1(bir) ara sınav yapılır. Bu sınav konuşma, dinleme, okuduğunu anlama yazma kelime bilgisi ve gramer bölümlerinden oluşur. Bu sınavların  tarihi akademik takvimde belirtilir. Sınavların olduğu hafta ders yapılmaz. Sınav kağıtları değerlendirildikten sonra öğrencilerin kağıtlarını görebilmesi için dersin öğretim elemanı tarafından kağıtlar sınıfa götürülür. Cevaplar tartışılır ve öğrenci kağıdını imzalar. Herhangi bir itiraz varsa üç(3) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine yazılı bir şekilde bildirilir ve sınav kağıdı ilgili öğretim elemanı tarafından tekrar değerlendirilir ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Ara sınavın olduğu gün geçerli bir mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenci, mazeret belgesini sınavı takiben 5 (beş) gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmelidir. Mazereti geçerli olarak değerlendirilen öğrenciye mazeret sınavı verilir.


Seviye Bitirme (dönem sonu) Sınavı:

7 (yedi)hafta süren dönemin sonunda bütün seviyeler için yapılan sınavdır. İçeriği ara sınav ile aynıdır. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur. Bu sınava, geçerli bir nedeni olsa bile giremeyen öğrencilere tekrar sınav hakkı verilmez ve öğrenci başarısız sayılır ve aynı seviyeyi tekrarlar.


Yaz Okulu:

Yaz okulu akademik takvimde  belirtilen tarihte başlar ve 7 (yedi) hafta sürer. Yaz okulu bir dönem gibi planlanır. Yaz okulu zorunlu değildir. Herhangi bir seviyede başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna devam hakkı olmakla birlikte, B1 seviyesini bitirmiş fakat en üst seviyemiz olan B1+ seviyesini bitirememiş öğrencilerin devam etmesi önerilir. Yaz okulu sınavları normal eğitim-öğretim dönemlerinde yapılan sınavlarla aynıdır. Yaz Okuluna devam edip başarılı olan B1+ seviyesi öğrencileri İngilizce Hazırlık programını bitirmiş olurlar.


Diğer kural ve uygulamalar:

İngilizce Hazırlık programına başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Eğitim-Öğretim yılı başında, size yapmanız gereken ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Bu çalışmalarınızdan Öğrenci Etkinlik Notu alacağınız için çalışmalarınızı öğretim elemanlarının sizi yönlendirdiği şekilde yapmanız ve istenilen zamanda teslim etmeniz beklenir.

Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma  ve diğer aktivitelere katılabilirler. Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.

Öğrenciler kitaplarını ve diğer ders malzemelerini temin etmekle yükümlüdürler. Kitap veya diğer ders malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı  bu durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.

Hazırlık programının B1+ seviyesini başarı ile bitirenler bölümlerine başlayabilirler. Başarılı olamayan öğrenciler ise koşullu olarak bölümlerine başlarlar. Bu durumdaki öğrenciler, daha sonraki eğitim- öğretim yıllarında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavlarına  girip başarılı olmaları durumunda, İngilizce Hazırlık programını tamamlamış olurlar. Bu sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 60 almak gereklidir. İngilizce Yeterlilik Sınavı güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki (2) kez yapılır ve bu sınavların tarihleri akademik takvimde belirtilir.


Öğrencilerimizin Değerli Aileleri:

Öğrencilerimize istediğimiz ve hedeflediğimiz dil eğitimini verebilmemiz ,sizlerin öğrencilerimize verdiğiniz destek ve teşvik ile daha da güçlenecektir. Öğrencilerin dil öğrenme süreci ile ilgili  her türlü sorunları için  Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliği aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.


Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

 

   
       BİRİM ANASAYFA
   
       İÇERİK
  Hakkımızda
  Akademik Kadro
  Hazırlık Programı ve İngilizce Dersleri
  İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıt
  İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği
  Erasmus Sınav Örneği
  Akademik Takvim
  Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi
  Faydalı Linkler
  İletişim
  Kabul Edilen Dil Sınavları
   
       GÜNCEL
  Haber ve Duyurular
  Etkinlikler
  Öğrenci Proje ve Etkinlikleri
IE 9 ve üstü tarayıcılarda çalışmaktadır. Kaynak - Gedik Holding - teknoloji - Seo