Gedik Üniversitesi Gedik Üniversitesi
 
Gedik Faceook Gedik Tiwiter ENG
Yabancı Diller Yüksekokulu - Hakkımızda
AKADEMİK BİRİMLER Yüksekokullar Yabancı Diller Yüksekokulu Hakkımızda

Hakkımızda

 

2013-2014 İNGİLİZCE HAZIRLIK PROGRAMI HAKKINDA

Gedik Üniversitesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu’na  hoş geldiniz. Bu bölümdeki bilgiler öğrencilerimize ve ailelerine İngilizce  Hazırlık programını tanıtmaya yöneliktir.

Üniversitemizde eğitim dili Türkçe olmasına rağmen çoğu bölümler için İngilizce Hazırlık programı  zorunludur. Üniversitemizde başta Erasmus   öğrenci değişim programı olmak üzere pek çok Uluslararası program ve anlaşmalar gereği ve en önemlisi ise araştırma faaliyetleri için İngilizce’ye duyulan ihtiyaç düşünülerek özellikle İngilizce bilmenin çok gerekli olduğu bölümler için İngilizce Hazırlık programı zorunlu hale getirilmiştir.

 Bölümlerinde İngilizce hazırlık zorunlu olmadığı halde, seçmeli olarak İngilizce Hazırlık programına devam etmek isteyen öğrencilerimize de İngilizce Hazırlık eğitimi verilmektedir. Hazırlık programının işleyiş ve uygulamaları bu öğrenciler için de geçerlidir.

İngilizce Hazırlık programının süresi iki (2) yarıyıldır. Bu süre, öğrencilerin Yabancı dil ihtiyaçlarına göre ,Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından iki (2)yarıyılı aşmamak üzere planlanır. Her bir yarıyıl iki (2) dönemden (quarter) oluşur ve her dönem 7 hafta sürer.

 Hedefimiz, öğrencilerimize uluslararası geçerliliği tanınan yeterlilikler çerçevesinde İngilizce öğretmektir.

Öğrenciler Gedik üniversitesine kayıt olduktan sonra, İngilizce  Hazırlık programı süreci aşağıdaki şekilde olacaktır.

İngilizce Yeterlilik Sınavı:

Gedik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Eğitim –Öğretim yılı başında yeni kayıt olmuş bütün öğrencilere İngilizce Yeterlilik Sınavı uygular. Bu sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 60 puan alan öğrenciler, eğer bölümlerinde zorunlu hazırlık var ise, zorunlu hazırlıktan muaf sayılırlar ve bölümlerinde eğitime devam ederler. Bu öğrenciler aynı zamanda bölümlerinde İleri İngilizce derslerini alırlar. Ancak İngilizce Yeterlilik Sınavında başarılı olamazlar ise İngilizce Hazırlık Programına iki (2) yarıyıl süre ile devam ederler. Bu sınava yeterli seviyede İngilizce bilgi ve becerileri olan öğrencilerin girmesi önerilir. Sınavın seviyesi Upper-intermediate (orta-üstü) dir. (bkz. İngilizce Yeterlilik sınav örneği)

http://www.gedik.edu.tr/imagesbuyuk/8535eingilizceYeterlikSinavOrnegi2013.pdf

Bu sınava katılmak isteyen öğrencilerin kayıt sırasında, Yabancı Diller Yüksekokulu danışma masasında listeye isim yazdırarak kayıt yaptırmaları gerekir.

İngilizce Hazırlık programının zorunlu olmadığı diğer lisans öğrencileri, bu sınavda başarılı olmaları durumunda, bölümlerinde İleri İngilizce derslerini alırlar. Başarılı olamayanlar, Temel İngilizce derslerine devam ederler.

Eğitim – Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlilik sınavında 100 puan üzerinden 50 puan alan ön lisans (Meslek Yüksekokulu) öğrencileri, İngilizce I ve İngilizce II derslerinden muaf sayılırlar.

Eğitim –Öğretim yılı başında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavına giremeyen öğrenciler için telafi sınavı yapılmaz.

  Seviye belirleme sınavı (Placement Test):

Seviye belirleme sınavına, Hazırlık programına devam edecek bütün öğrencilerin katılması önerilir. Seçmeli Hazırlık programına devam edecek öğrencilerin de bu sınava katılmaları önerilir. Bu sınava katılamayan öğrenciler için tekrar sınav yapılmaz ve bu öğrenciler en temel seviyeden İngilizce dil eğitimine başlarlar.

Öğrencilerimiz bu sınavdaki  bütün soruları cevaplamaya çalışmalı, cevabını bilmedikleri soruları boş bırakmalıdırlar. Seviyelerin doğru bir şekilde düzenlenmesi için bunun dikkate alınması önemlidir. Size uygun bir seviyede eğitime başlamanız son derece önemlidir. Aksi takdirde öğrenme açısından problemlerle karşılaşırsınız.

İngilizce Hazırlık programı :

Seviyeler:

İki (2) yarıyıl süreli Hazırlık programımız, A1,A2,B1, B2  olmak üzere  dört seviyeden oluşmaktadır.B2 seviyesi bitirmeniz gereken en üst seviyedir. Hazırlık programında başarılı sayılabilmeniz için B2 seviyesini başarıyla tamamlamanız gerekir. Bütün seviyelerde eğitim süresi  7 haftadır.   Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler bir üst seviyeye geçerler. Başarılı olamayan öğrenciler aynı seviyeyi tekrar ederler. Başarı ölçme değerlendirmenin ne şekilde yapılacağı Yabancı Diller Yüksekokulu yönergesinde belirtilmiştir.

 Derslere devam durumu:    

Hazırlık öğrencilerinin derslere devam zorunluluğu en az %85 tir. Devamsızlık sınırının her seviye için  kaç ders saati olacağı eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere bildirilir. Mazeret olarak kabul edilecek zorunlu haller dışında devamsızlık yapmamanız önerilir. Belgelenmiş geçerli bir mazereti olmadan devamsızlık yapan öğrenciler seviye bitirme (dönem sonu) sınavına giremezler, bulundukları seviyede başarısız olurlar ve aynı seviyeye tekrar devam ederler.

Öğrenciler notlarını ve derse devam durumlarını aşağıdaki web sayfasına ulaşarak öğrenebilirler.

http://obs.gedik.edu.tr/login.aspx?ReturnUrl=/default.aspx

Ara sınav:

Her seviyede bir(1) ara sınav yapılır. Bu sınav konuşma, dinleme, okuduğunu anlama yazma kelime bilgisi ve gramer bölümlerinden oluşur. Bu sınavların  tarihi akademik takvimde belirtilir. Sınavların olduğu hafta ders yapılmaz. Sınav kağıtları değerlendirildikten sonra öğrencilerin kağıtlarını görebilmesi için dersin öğretim elemanı tarafından kağıtlar sınıfa götürülür. Cevaplar tartışılır ve öğrenci kağıdını imzalar. Herhangi bir itiraz varsa üç(3) gün içinde Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine  yazılı bir şekilde bildirilir ve sınav kağıdı oluşturulacak bir komisyon tarafından tekrar değerlendirilir ve sonuç öğrenciye bildirilir.

Ara sınavın olduğu gün geçerli bir mazereti nedeniyle sınava giremeyen öğrenci, mazeret belgesini sınavı takiben üç(3) gün içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliğine teslim etmelidir. Mazereti geçerli olarak değerlendirilen öğrenciye mazeret sınavı verilir.

Seviye Bitirme (dönem sonu) Sınavı:

Yedi (7) hafta süren dönemin sonunda bütün seviyeler için yapılan sınavdır. İçeriği ara sınav ile aynıdır. Bu sınavın mazeret sınavı yoktur. Bu sınava, geçerli bir nedeni olsa bile giremeyen öğrencilere tekrar sınav hakkı verilmez ve öğrenci başarısız sayılır ve aynı seviyeyi tekrarlar.

Yaz Okulu:

Yaz okulu akademik takvimde  belirtilen tarihte başlar ve yedi (7)  hafta sürer. Yaz okulu bir dönem gibi planlanır. Yaz okulu zorunlu değildir ve ücretlidir. Herhangi bir seviyede başarılı olamayan öğrencilerin yaz okuluna devam hakkı olmakla birlikte, B1 seviyesini bitirmiş fakat en üst seviyemiz olan B2 seviyesini bitirememiş öğrencilerin devam etmesi önerilir. Yaz okulu sınavları normal eğitim-öğretim dönemlerinde yapılan sınavlarla aynıdır. Yaz Okuluna devam edip başarılı olan B2 seviyesi öğrencileri İngilizce Hazırlık programını bitirmiş olurlar.

Diğer kural ve uygulamalar:

İngilizce Hazırlık programına başladığınızda her öğrenciye bir danışman öğretim elemanı atanır. Hem derslerle ilgili hem de rehberliğe ihtiyaç duyduğunuz konularda danışmanınızdan yardım alabilirsiniz.

Eğitim-Öğretim yılı başında, size yapmanız gereken ödev, sunum ve projeler ile ilgili bilgi verilir. Bu çalışmalarınızdan Öğrenci Etkinlik puanı alacağınız için çalışmalarınızı öğretim elemanlarının sizi yönlendirdiği şekilde yapmanız ve istenilen zamanda teslim etmeniz beklenir.

Öğrenciler kendi istekleri ile konferans, toplantı konuşma  ve diğer aktivitelere katılabilirler. Ancak bu katılımdan dolayı girmedikleri dersler için izinli sayılmazlar ve yok yazılırlar.

Öğrenciler kitaplarını ve diğer ders malzemelerini temin etmekle yükümlüdürler. Kitap veya diğer ders malzemeleri olmadan öğrencinin sınıfa gelmesi hoş karşılanmaz ve öğretim elemanı  bu durumdaki öğrenciyi derse almayabilir.

Hazırlık programının B2 seviyesini başarı ile bitirenler bölümlerine başlayabilirler. Başarılı olamayan öğrenciler ise koşullu olarak bölümlerine başlarlar. Bu durumdaki öğrenciler, daha sonraki eğitim- öğretim yıllarında yapılan İngilizce Yeterlilik Sınavlarına  girip başarılı olmaları durumunda, İngilizce Hazırlık programını tamamlamış olurlar. Bu sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden 60 almak gereklidir. İngilizce Yeterlilik Sınavı güz ve bahar yarıyıllarında olmak üzere iki (2) kez yapılır ve bu sınavların tarihleri akademik takvimde belirtilir.

Öğrencilerimizin Değerli Aileleri:

Öğrencilerimize istediğimiz ve hedeflediğimiz dil eğitimini verebilmemiz ,sizlerin öğrencilerimize verdiğiniz destek ve teşvik ile daha da güçlenecektir. Öğrencilerin dil öğrenme süreci ile ilgili  her türlü sorunları için  Yabancı Diller Yüksekokulu sekreterliği aracılığı ile bize ulaşabilirsiniz.

 

   
       BİRİM ANASAYFA
   
       İÇERİK
  Hakkımızda
  Akademik Kadro
  Hazırlık Programı ve İngilizce Dersleri
  İngilizce Yeterlilik Sınavı Kayıt
  İngilizce Yeterlilik Sınavı Örneği
  Akademik Takvim
  Yabancı Diller Yüksekokulu Yönergesi
  Faydalı Linkler
  İletişim
  Kabul Edilen Dil Sınavları
   
       GÜNCEL
  Haber ve Duyurular
  Etkinlikler
  Öğrenci Proje ve Etkinlikleri
IE 9 ve üstü tarayıcılarda çalışmaktadır. Kaynak - Gedik Holding - teknoloji - Seo