Gedik Üniversitesi Gedik Üniversitesi
 
Gedik Faceook Gedik Tiwiter ENG
   
Gedik Meslek Yüksekokulu - İş Sağlığı ve Güvenliği
AKADEMİK BİRİMLER Yüksekokullar Gedik Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Genel anlamda iş güvenliği kavramı çalışanların, işletmenin ve üretimin her türlü tehlike ve zarardan korunmasını içermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği ile görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iş yerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle açtığımız bu programın mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınlarına göre, Dünya’da 2,8 milyar çalışandan 270 milyon çalışan iş kazası geçirmekte,160 milyon çalışan ise meslek hastalıklarına yakalanmaktadır. İş kazası veya meslek hastalıkları sonucu her yıl 2,2 milyon çalışan hayatını kaybetmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2008 yılı verilerine göre Türkiye’de 1.170.248 işyeri faaliyet göstermiş ve 8.802.989 işçi istihdam edilmiştir. Bu iş yerlerinde 72.963 iş kazası, 539 meslek hastalığı vakası meydana gelmiş, bunların 866'sı ölümle sonuçlanmıştır. 2008 yılında iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise 1.865.115 olmuştur.

Bu kayıpları önlemek için, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, toplumda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bilinç artırımı ve güvenlik kültürünün oluşturulmasının yanı sıra hayat boyu öğrenme ve eğitim büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini sunan profesyoneller; iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarıdır. Bu iki meslek grubunun yetiştiği okullar; tıp fakülteleri, mühendislik fakülteleri, teknoloji fakülteleri (teknik eğitim fakülteleri), fen ve fen-edebiyat fakültelerinin fizik ve kimya bölümleri ile meslek yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programı mezunlarıdır.

Avrupa Birliği süreci uyum yasalları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan “İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iş yerlerinde iş güvenliğinden sorumlu mühendis ve teknik elemanların istihdamını zorunlu kılmaktadır.

Program mezunları, tüm kurum, kuruluş ve işletmelerde, ticaret merkezleri, çok katlı yüksek binalar, üniversite ve kampus şeklinde okullar, alışveriş merkezleri ve topluma açık merkezlerde, itfaiyeler, sivil savunma ve benzeri acil durum kuruluşlarında, “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” olarak görev alabilirler.

Bu kapsam da;

 •         Sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılması,
 •         Tehlikelerin kaynağında yok edilmesi,
 •         Çalışan insanın bu ortamda tüm dikkatini işine vererek kaliteli hizmet üretmesi,
 •         Herhangi bir kaza sonucu yasal, vicdanî ve malî sorumlulukları en aza düşürmek ve işletmenin karının artırılması amaçlanır.

Endüstriyel Kuruluşların ihtiyacı olan İş Güvenliğine yönelik personelin yetiştirilmesi ve iş güvenliği organizasyonunun mühendislik düzeyinde olan işletmelerde mühendisleri, bir alt kademelerde mühendislik düzeyinde olmayan organizasyonlarda ise işletmenin tüm iş güvenliği sorumluluğunu üstlenebilecek yetenekte “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri” yetiştirmektedir.

Teorik ve uygulamalı eğitim sonucu öğrenciler;

 • İş yeri çalışma yönetiminin güvenliğini sağlayabilecek, İş sağlığı ve güvenliği kayıt, dosyalama, izleme yönetimine hakim,
 • Felâket bazlı tam acil durumlarla ilgili yasal prosedür takibi ve uygulanmasını yapabilen,
 • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
 • Risk analizleri, çözüm önerileri ve buna bağlı plânlama ile bütçelendirmelerini yapabilen,
 • Çevre güvenliği ile ilgili plânlama ve yönetim bilgisi ile donanmış,
 • Başta işyeri olmak üzere, profesyonel acil durum kuruluşları ve bölgedeki komşularla haberleşme ve organizasyon konusunda danışmanlık hizmeti sunabilen,
 • Mesleğinin gerektiği lisan bilgisine sahip hale gelecektir.

İstanbul Anadolu yakasında Kartal - Pendik - Tuzla Sanayi Bakımından oldukça yoğun önemli bir yerleşim avantajına sahip olduğundan sürekli gelişmekte olup, ülke ekonomisine de yüksek oranda katma değer kazandırmaktadır.

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasası gereği tüm işyerlerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken İş Güvenliği Uzmanlarının yetiştirilmesi için bu programın açılmasına gereksinim duyulmaktadır.

Programdan mezun olabilmek için 4 yarıyıl süresinde belirtilen ders ve kredileri almaları ve 30 işgünü staj yapmaları öngörülmüştür.

 

BİRİNCİ YIL

 
                         

 

I. Yarıyıl

 

II. Yarıyıl

                         

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi I

2

0

2

 

 

 

 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi II

2

0

2

 

 

 Türk Dili I

2

0

2

 

 

 

 Türk Dili II

2

0

2

 

 

 Yabancı Dil I

2

0

2

 

 

 

 Yabancı Dil II

2

0

2

 

 

 Temel Hukuk

2

0

2

 

 

 

 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

3

0

3

 

 

 Fizik

2

1

3

 

 

 

 İstatistik

2

0

2

 

 

 Temel Kimya

2

1

3

 

 

 

 Kimyasallar ve Tehlikeleri

3

0

3

 

 

 Temel Matematik

3

1

4

 

 

 

 İlk Yardım

2

1

3

 

 

 Temel Bilgi Teknolojileri 1

2

0

2

 

 

 

 Temel Bilgi Teknolojileri 2

2

0

2

 

 

 Temel Malzeme Bilimi

2

0

2

 

 

 

 Temel Teknik Resim

2

1

3

 

 

 İSG Teknikerliğine Giriş

2

1

3

 

 

 

 Statik ve Cisimlerin Dayanımı

3

0

3

 

Toplam Kredi

21

4

25

 

 

Toplam Kredi

23

2

25

 

               

 

       

 

İKİNCİ YIL

                         

III.Yarıyıl

 

IV.Yarıyıl

                         

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

 Ergonomi

2

0

2

 

 

 

 İş Hastalıkları

3

0

3

 

 

 İş Yeri Güvenliği ve Uyarı İşaretleri

2

1

3

 

 

 

 Doğal Afet ve Yangından Korunma

2

1

3

 

 

 İşletme ve Üretim Yönetimi

3

0

3

 

 

 

 Otomatik ve Süreç Kont. Sistemleri

3

0

3

 

 

 Makine ve Emniyet Yönetimi

2

1

3

 

 

 

 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi

2

1

3

 

 

 End. Kontrol ve Elemanları

2

1

3

 

 

 

 Makine Tasarım ve İmalat İşlerinde İSG

2

1

3

 

 

 Elektrik İşlerinde İSG.

3

0

3

 

 

 

 Yönetim Sistemleri ve Denetçiliği

3

0

3

 

 

 Kaynak İşlerinde İSG

2

1

3

 

 

 

 İSG de Kayıt ve Raporlama

2

0

2

 

 

 Çevre Koruma

2

0

2

 

 

 

 Bitirme Projesi

0

2

1

 

 

 Seçmeli Ders

2

0

2

 

 

 

 Seçmeli Ders

2

0

2

 

 

 Seçmeli Ders

2

0

2

 

 

 

 Seçmeli Ders

2

0

2

 

Toplam Kredi

22

4

26

 

 

Toplam Kredi

21

5

26

 

                         

 

III. Yarıyıl Seçmeli Ders

 

IV. Yarıyıl Seçmeli Ders

                         

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Kodu

Dersin Adı

T

U

K

AKTS

 

Endüstriyel Testlerde İSG

2

0

2

 

 

 

İş Psikolojisi

2

0

2

 

 

Bina Yönetim Sistemleri

2

0

2

 

 

 

Yetişkin Eğitimi ve Yöntemleri

2

0

2

 

 

Acil Durum Yönetimi

2

0

2

 

 

 

Yapı İşlerinde İSG

2

0

2

 

 

İş Hijyeni

2

0

2

 

 

 

Biyomedikal Alanda İSG

       
                         

Kısaltmalar:     

                     

 

 T= Haftalık Teorik Ders Saati     U= Haftalık Uygulama Ders Saati     K= Dersin Kredisi      İSG= İş Sağlığı ve Güvenliği     

AKTS=  Avrupa Kredi Toplamı Sistemi

DERS İÇERİKLERİ

Birinci dönem dersleri

 ATATÜRK İLKELERİ VE  İNKILAP TARİHİ I   (2+0) 2        

 

İnkılap, ihtilal, reform kavramlarının açıklanması. Osmanlı Devletinin yapısına kısa bir bakış. Osmanlı Devletini kurtarma çabaları. Tanzimat ve Meşrutiyet dönemleri. Osmanlı Devletinin çöküş nedenleri. Türk Devriminin başlaması. İzmir’in işgali. Türk İhtilalinin başlaması. Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkışı. Kongreler dönemi. Amasya Genelgesi. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Misak-ı Milli ve İstanbul’un işgali. T.B.M.M.nin açılışı. Ulusal Devlete karşı doğan tepkiler, Ayaklanmalar Düzenli ordunun kuruluş. Ulusal devletin iç ve dış siyaseti. Askeri cepheler ve savaşlar. Kurtuluş Savaşı’nın hukuksal sonuçları. Lozan Konferansı ve Antlaşması.

TÜRK DİLİ I      (2+0) 2  

 

Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi: Dil-Kültür münasebeti. Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri. Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri. Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları Türkçede sesler ve sınıflandırılması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. İmla kuralları ve uygulaması. Noktalama işaretleri ve uygulaması. Türkçede yapım ekleri ve uygulaması. Türkçede isim ve fiil çekimleri. Zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılış şekilleri.

YABANCI DİL I     (2+0) 

 

Geniş zaman, iyelik, şimdiki zaman, geniş zamanla kıyaslanması, di’li geçmiş zaman, rivayet bileşik zaman, gelecek zaman, miş’li geçmiş zaman, şart kipi, zaman cümlecikleri, ettirgen çatı. Öğretilen yabancı dili doğru olarak anlayabilme, okuyabilme ve konuşabilme.

TEMEL HUKUK (2+0) 

Hukukun Temel Kavramları / Hukuk Sistemi / Hukukun Kaynakları / Hukukun Dalları / Hak Kavramı ve Türleri / Hakkın Kazanılması, Kaybedilmesi, Kullanılması ve Korunması / Kişilik Kavramı ve Türleri: Kazanılması ve Kaybedilmesi / Ehliyet Kavramı ve Türleri / Aile Hukuku ve Hükümleri / Borç Kavramı, Sınıflandırılması ve Borcu Doğuran Sebepler / Borcu İfası, Sona Ermesi ve Temsil İşlemleri / Sözleşme Düzenlenmesi / Eşya Kavramı ve Türleri / Mülkiyet Devir ve Rehin İşlemleri / İcra ve İflas İşlemleri.

 

TEMEL FİZİK    (2+1) 3

 

                                                       

Malzeme Özellikleri: Kimyasal reaksiyon örnekleri olarak yanma ve paslanma ile ilgili kimyasal işlemleri basit ifadeler ile tanıyabilme. Paslanmayı önleme yöntemlerini kavrayabilme.

Dinamik: Yol, zaman, hız ve ivme arasındaki ilişkileri tanıyabilme ve basit problemleri çözebilme. Serbest düşme. Eğik atış. Ataletin etkilerini tanımlayabilme, kuvvet, kütle, ivme arasında ilişki kurabilme. Birbiriyle temas eden yüzeyler arasındaki sürtünmenin etkilerini kavrayabilme. Sürtünmeyle ilgili deneyleri yapabilme ve problemleri çözebilme.

Enerji, İş ve Güç: Enerji, iş ve gücü tanıyabilme. Basit problemleri çözebilme.

Mekanik ve Elektromanyetik Dalga Hareketi: Mekanik ve elektromanyetik dalga hareketlerini kavrayabilme. Dalga hızı ile ilgili problemleri çözebilme.

Akışkanlarda Basınç: Sıvılarda basınç prensibini kavrayabilme ve basınç ölçüm cihazlarını tanıyabilme.
Elektrik ve Manyetizma: Seri ve paralel dirençli basit devrelerde akım, gerilim farkı ve dirençle ilgili basit problemleri çözebilme. Kimyasal Üreteçler.

 

TEMEL KİMYA (2+1) 

Kimya Bilimi, Tanımlar ve Maddenin Özellikleri,Birimler ve Dönüşüm Faktörleri,Anlamlı Sayılar,Ölçmede Hata ve Hata Analizi,Kütle Hacim ve Yoğunluk Ölçümleri,Atom,Molekül ve İyonlar,Kuantum Teorisi ve Atomların Elektronik Yapısı,Elementlerin periyodik İlişkileri,Kimyasal Tepkimeler,Kimyasal denklemler ve Sulu Çözeltilerdeki Tepkimeler,Kütle İlişkileri,Kimyasal Bağlar,Maddenin Gaz Hali.

 

TEMEL MATEMATİK (3+1) 

 

                                                                                                                     

Kümeler. Sayı sistemleri. Cebir; Cebirsel işlemler, özdeşlik, çarpanlara ayırma (obeb, okek), üslü ifadeler, köklü ifadeler, rasyonel ifadelerde dört işlem, logaritma. Denklemler ve eşitsizlikler; birinci dereceden denklemler, birinci dereceden eşitsizlikler, birinci dereceden denklem ve eşitsizlik sistemleri. Fonksiyonlar; tanımı-özellikleri-çeşitleri, doğrunun denklemi ve analitik inceleme. Trigonometri, Açısal Ölçüm Birimlerinin Dönüşümü, Trigonometrik Oranlar, Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri ve Çizimi, Üçgende Alan, Kenar ve Açı Hesabı, Trigonometrik Denklem Çözümleri, Toplam ve Yarım Açı Formülleri, Trigonometrinin Mesleki Uygulamaları. Geometri, Alan ve Hacim Hesapları, Dik Üçgende Pisagor ve Öklid Bağıntıları, Daire İle İlgili Problemler, Düzgün Olmayan Alanların Hesabı (yamuk, simpson, orta ordinat metodu), Geometrinin Mesleki Uygulamaları

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ 1 (2+0) 

 Bilgisayara giriş, bilgisayarın yapısı ve birimleri, klavye ve diğer çevre birimlerinin kullanılması, işletim sistemleri, dos komutları, windows işletim sistemi ve windows uygulamaları, microsoft word, excel, powerpoint ve offıce programlarının kullanılması, bu programlarla ilgili bilgisayar uygulamaları.

TEMEL MALZEME BİLİMİ (2+0) 

Atomlar, bağlantılar, kristalin, moleküler, amorf yapılar. Kristal kusurları, yapı özellik ilişkileri, malzemelerin mekanik, elektriksel, magnetik, optik ve diğer fiziksel özellikleri, difüzyon, korozyon, oksidasyon,  Malzeme muayene laboratuvarı, Test yöntemleri, Mühendislik malzemeleri, Metal seramik ve polimerler, Kristal yapıları, Malzemelerin özellikleri

ISG TEKNİKERLİĞİNE GİRİŞ (2+1)3

Tanışma, ISG Programının amacı, dört yarıyıllık dersler hakkında genel bilgilendirme, endüstrideki yeri ve önemi, endüstrinin beklentileri, meslekte yükselme olanakları, tanımı, tarihçesi, amaçları, temel ilkeleri, bilimsel dayanakları, kanunları, tüzükler, yönetmelikler, ISG Kurulları, iş kazaları nedenleri, kaza halkası, yasal iş kazası tanımı, meslek hastalıkları, ISG’nin ekonomik boyutu, kayıp kontrol modeli, kaza bildirimleri. Makina koruyucuları ve kişisel donanımlar, İSG’ye olumlu etki eden yönetim sistemleri, standartlar, ulusal ve uluslar arası kuruluşlar. İSG çalışmalarının değerlendirilmesi, frekans, vehamet, genel kayalanma oranı, kazanın ağır temelinin oluşturulması, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (TS – OHSAS 18001 – TS OHSAS 18002), risk değerlendirmesi ve değerlendirme metotları.

İkinci dönem dersleri

ATATÜRK İLKELERİ VE  İNKILAP TARİHİ II   (2+0) 2  

 

Siyasal Devrimin başlaması, Saltanat’ın kaldırılması. Cumhuriyetin ilanı. Halifeliğin kaldırılması. 1924 anayasası. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması. Şeyh Sait Ayaklanması. Laiklik. Atatürk’e suikast girişim. Menemen olayı. Hukuk Devrimi, Eski hukuk ile yeni hukuk sisteminin karşılaştırılması. Medeni Kanun. Eğitim Kanunu, Yeni eğitim sistemi, Harf Devrimi. Ekonomi alanındaki reformlar. Diğer alanlardaki devrimler. Atatürk dönemi dış siyaset, Musul sorunu, Hatay sorunu. İsmet İnönü dönemi iç ve dış siyaset. Demokrat Parti dönemi. 27 Mayıs ve sonrası.

TÜRK DİLİ – II    ( 2+0) 2  

 

 

Kompozisyonla ilgili genel bilgiler. Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması. Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması. Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması. Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi. Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması. Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ vb.). Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar.

 

YABANCI DİL II   (2+0) 2  

 

Cümle yapısı, soru kelimeleri (özneye, nesneye yönelik sorular), zorunluluk, tavsiye, yeterlilik, olasılık, edilgen çatı, amaç bildiren mastar ve isim fiiller, dolaylı anlatım, dönüşlü zamirler, belgisiz zamirler, sıfat karşılaştırmaları, zarf karşılaştırmaları, edatlar ve sıfat cümlecikleri.

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU  (3+0)3

 

İş Hukukunun Temel Kavramları ve Kaynakları / İş Sözleşmesi Kavramı, Çeşitleri ve Uygulanması /İş sözleşmesinin yapılması / İş Sözleşmesinde tarafların borçları / Ücret/ Ücret çeşitleri /  Ücret Güvencesi ve Asgari Ücret / İş sözleşmesini Sona Erdiren Durumlar ve Hukuki Sonuçları / Geçerli nedenle fesih / Haklı nedenle fesih.

İş güvenliği ile ilgili olarak, ülkemizde ve Dünyada uygulanan/uygulanmakta olan kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve özel yasalar, prosedürlerin tarihçesi, yorumlanması, uygulanması, şikayetlerin değerlendirilmesi, bilir kişilik ve revize yöntemleri, İsg mevzuatına ilişkin tüzük ve yönetmelikler, SGK, Bağkur, İş Kanunu ve diğer kanunların İSG ile ilgili tüzük ve yönetmelikleri ile örnek iştahat kararları.

 

İSTATİSTİK (2+0)2

 

İstatistiğin Tanımı ve Aşamaları / Tanımlayıcı İstatistikler / Ortalamalar: Aritmetrik Ortalama, Geometrik Ortalama, Harmonik Ortalama, Kareli Ortalama / Diğer Merkezi Dağılım Ölçüleri: Mod, Medyan,  Standart Sapma / Olasılık Teorisi / İstatistik Dağılımlar: Binom Dağılımı, Poisson Dağılımı, Normal Dağılım / Örnekleme / Regresyon Analizi / Korelasyon Analizi / Zaman Serileri Analizi / İndeksler.

KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ  (3+0)3

Tehlikeli Maddelerin Tanımı ve Sınıflandırılması / Patlayıcı Maddeler / Gazlar / Tozlar / Yanıcı Sıvılar / Yanıcı Katı Maddeler / Oksitleyici Maddeler / Zehirli ve İğrendirici Maddeler / Radyoaktif Maddeler / Dağlayıcı Maddeler / Diğer Tehlikeli Maddeler / Maddelerin Tehlikelilik Özellikleri / Alınması Gerekli Önlemler / Mücadele Yöntemleri / Acil İlk Yardım / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması. Kimyasal risk etmenleri ve kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkındaki yönetmeliğin uygulama içerikleri ve örnek uygulamalar.

İLK YARDIM (2+1)3

Hayati Tehlike Arz Eden Bir Acil Durumun Saptanması / Uygun Acil Tıbbi Sistemin Harekete Geçirilmesi / Temel Hayat Desteği Nasıl Sağlanır / Acil Müdahale / Hayatta Kalma Zinciri  / Tıbbi Acil Durum / Ani Hastalık İşaret ve Belirtileri / Acil İlk Yardım Teknikleri / Anatomi / Fizyoloji / Normal Vücut Fonksiyonları Nelerdir / Normal Kalp ve Ciğer Fonksiyonları Nelerdir / Kalp Krizi veya Felç Durumu İçin Risk Faktörleri Nelerdir / Kalp Krizi ve Felç Durumunda İlk Yardım / Boğulma Durumunda İlk Yardım / Genel Triaj Prensipleri / Kanama İle İlgili Acil Durumlar / Kanama Kontrol Sırası / Şok / Şok Durumunda Yardım / Yanık Yardımı / Elektrik Yanığı Yardımı / Kimyasal Madde Yanığı / Duman Yutulması / Yanık Tedavisi / Isı Yanıklarında İlk Yardım / Zorlanma ve Burkulmalar İçin İlk Yardım / Çıkık ve Kırıklar / İşaret ve Belirtiler, İlk Yardım / Kırık İçin Destek Kullanma / Kafa, Boyun ve Belkemiği Yaralanmaları / Genel Yardım / Astım / Diabetik Acil Durum / Nöbet / Şiddetli Alerjik Reaksiyon / Darbe / Zehirlenme / Zehirli Bitkiler / Isırma ve Böcek Sokmaları / Isı veya Soğuk ile İlgili Acil Durumlar / Bazı Vücut Yaralanmaları ve Bakımı.

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ 2 (2+0)2

Temel İnternet Kavramları / Web Tasarımına Giriş, Değişik Yöntemler Kullanarak Web Dosyaları Oluşturma / Sunu Programı / Veri Tabanı Programı Kullanımı.

TEMEL TEKNİK RESİM (2+1)3

Teknik resmin önemi, resim takımları. Çizgiler, yazı, ölçekler, geometrik çizimler. izdüşüm metotları, nokta-doğru ve düzlemlerin izdüşümleri. Ara kesitler. Görünüşler, görünüş çıkarma teknikleri, kesit görünüşler. Kesit görünüş alma teknikleri, Ölçülendirme, ölçülendirme kuralları, Perspektif resimler, Perspektif    çizim metotları kroki çizimler. Yüzey isleme işaretleri. Tolerans ve alıştırmalar, boyut, şekil ve konum toleransları. ISO ve DIN standart sistemleri

STATİK VE CİSİMLERİN DAYANIMI (3+0)3

Maddesel nokta ve katılaşım kavramları, statik büyüklüklerin çeşitleri, kuvvet ve vektörel işlemler, katı cisim statiği, katı cisimlerin dengesi, kayma sürtünmesi ve kanunları, ağırlık merkezleri, kafes – kiriş sistemleri.

Gerilmelerin tanım ve özelliği, eğilme, burulma, çekme ve basmaya çalışan makine elemanlarının hesabı, tek eksenli gerilme hali,eğik yüzeylerde gerilmeler, mohr dairesi çizimi, hiperstatik problemler.

Üçüncü dönem dersleri

ERGONOMİ (2+0)2

Temel ergonomik kavramlar. İnsanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri. Bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi. Antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında  antropometrik veri kullanımı. Gösterge ve kontrollerin tasarımı. Çalışma ortamı faktörlerinin etüdü ve ergonomik çalışma ortamı tasarımı.

İŞ YERİ GÜVENLİĞİ VE UYARI İŞARETLERİ (2+1)3

İşaret ve Uyarı Levhaları önemi, Çeşitleri ve Tespit Yöntemleri / Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğinin İncelenmesi / Vinç Operatörü Yönlendirme İşaretleri / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatın Tehlike, Kalite, Kimyasal, Fiziksel, Sağlık Bakımından Özel İşaretlendirme ve Etiketleme Yöntemleri / Kalibrasyon / Eğitim ve Uygulama Koşulları / Bilgisayar Ortamında Kodlama Ve Barkod Sistemleri, 5 S Uygulamaları.

İŞLETME VE ÜRETİM YÖNETİMİ  (3+0)3

Yönetim, Yönetici ve Profesyonel Yönetici Kavramları / Yönetimin Fonksiyonları: Planlama, Organizasyon, Eş Güdüm, Kontrol, Eğitim / Stratejik Yönetim / Misyon ve Faaliyet Alanlarının Tespiti / Stratejik Amaçların Belirlenmesi / Çevre Analizi / Kaynak ve Yeteneklerin Tespiti / Genel Değerlendirme ve Strateji Seçimi / Uygulamadan Örnekler, Uluslararası Kurallar ve Standartlara Uygun Nakliyat ve Taşımacılık / İstifleme ve Kuralları / Tehlikeli Maddelerin Depolanma Kuralları / Depo Özellikleri / İşaretlendirme / Yönlendirme / İş Kazaları / Alınması Gerekli Önlemler / Felaket Bazlı Olaylarda Depolamanın Önemi. İletişimin Tanımı ve Çeşitleri / Sözlü İletişim / Yazılı İletişim / Meslek Hayatında İletişim: Biçimsel ve Biçimsel Olmayan İletişim / Beden Dili (Sözsüz İletişim) / Grafik İletişim / Teknolojik Araçlarla İletişim.

MAKİNA VE EMNİYET YÖNETİMİ (2+1)3

 

Makine Elemanlarının Sınıflandırılması / Bağlama Elemanları / Yataklar ve Kasnaklar / Kavramalar / Miller ve Akslar / Dişli Çarklar / Kaynak / Lehim / Perçin / Civata Bağlantıları ve Hesapları / Pim ve Perno Hesaplamaları / Fırınlar / Buhar Kazanları ve İşletimi / Eleme ve Tasnif Malzemeleri / Kırıcılar, Karıştırıcılar, Sondaj Makineleri, Pompalar, Kompresörler / Baca Filtreleri / Taşıma, Kaldırma, Çekme, İtme, Kazma, Delme, Kesme, Aşındırma Amaçlı Makineler ve Aletler.

Makine-Mekanizma Tanımları / Malzemenin Mukavemet Halleri / Emniyet Gerilmesinin Esasları / Malzemenin Elektriksel ve Kimyasal Özellikleri / Endüstriyel Malzemeler / Malzeme Standartları / Makinelerde Genel Güvenlik Kuralları / Bakım Onarım / Basınçlı Kaplarda Güvenlik / El Aletlerinde Güvenlik / İş Makinelerinde Güvenlik.

 

ENDÜSTRİYEL KONTROL ve ELEMANLARI (2+1)3

Algılayıcılar ve Transdüserler / Sıcaklık Sensörleri / Basınç Transdüserleri / Pozisyon (Konum) Transdüserleri / Akış Transdüserleri / Seviye Ölçümü / Opto Elektronik Tekniği / Hız, Titreşim ve İvme. Ölçme ve Cihaz İlkeleri / Doğru Akım Ölçmeleri / Alternatif Akım Ölçmeleri / Güç ve İş (Enerji) Ölçmeleri / Devre Elemanları ve Parametrelelerin Ölçülmesi / Osiloskop ile Ölçmeler / Mekanik Ölçümler / Endüstriyel Ölçmeler ve Transdüserler.

ELEKTRİK İŞLERİNDE İSG (3+0)3

Yasal Mevzuat, Statik Elektrik Ve Etkileri, Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi, Genel Olarak Elektrikten Doğan Kazalarının Oluş Şekilleri, Elektrik Kazalarından Genel Korunma Yöntemleri, Elektrik Çarpmasına Karşı Alınabilecek Yöntemler, Elektrikli El Aletleri İle Çalışmalar,Elektrik Kazalarında İlk Yardım Yöntemi, Temel Kavramlar : Alçak Gerilim, Küçük Gerilim, Orta Gerilim, Yüksek Gerilim / Kofra ve Ana Dağıtım Tablosu / Topraklayıcı / Akım Devresi / Aktif ve Pasif Kısım / Yıldız Noktası / Faz, Nötr, Artı, Koruma İletkeni / Anahtar, Otomatik Anahtar, Güç Anahtarı, Kesici / İzolasyon Hatası / Kısa Devre / Hat Teması / Elektrik Çarpmasında İlk Yardım.

KAYNAK İŞLERİNDE İSG (2+1)3

Temel kaynak türleri, gazlar, kaynak ekipmanları, TIG, MIG, MAG, Lehimleme, punta kaynağı, ultrasonik kaynak, gaz, toz, duman, ışın, ışık, ısı riskleri, korunma yolları, mevzuat.

ÇEVRE KORUMA (2+0)2

Çevre Yönetiminin Fizikokimyasal Süreçleri / Hava ve Su Kirlenmesinin Denetlenmesi ve Atık Proseslerinin Fiziksel Ve Kimyasal Prensiplerinin Analizi / Proses Dinamiği / Sedimantasyon, Koagülasyon, Fiftrasyon, Adsorbsiyon, Oksidasyon; Pestisitler / Hava Kirlenmesi / Radyoaktif Kirleticiler, Su Kirlenmesi; Katı Atıkların Atılması / Çevresel Etki Değerlendirmesi / Katı Atık Yönetimi / Arıtma Tesislerinin İşletilmesi / Çevre Yönetimi / Çevre Mikrobiyolojisi / Su Kalitesinin Yönetimi / Hava Kirliliği Kontrolü / Türkiye'nin Çevre Sorunları.

ENDÜSTRİYEL TESTLERDE İSG (2+0)2

Endüstriyel testlerde iş güvenliği kuralları, iş güvenliği ekipmanları, iş güvenliği uyarı işaretçileri, endüstriyel testlerde iş güvenliği eğitimleri, özel iş güvenliği kuralları, mevzuatlar.

BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ (2+0)2

Yangın Güvenlik Sistemleri / Hırsız Güvenlik Sistemleri / Kamera Sistemleri / Asansör ve Yürüyen Merdiven Sistemleri / Aydınlatma Sistemleri / Bina İçi Haberleşme Sistemleri / Geçiş Kontrol Sistemleri / İklimlendirme Sistemleri.

ACİL DURUM YÖNETİMİ (2+0)2

Afet ve Endüstriyel Kaza Durumları / Yangın,  Deprem, Sel ve Diğer Afetler / Kaza Nedenleri / Acil Durum Yönetimi / Afet ve Endüstriyel Kazalarda Hareket Planları / Arama ve Kurtarmada Genel Esaslar / Yardım isteme / Arama Organizasyonu / Arama Yöntemleri / İlk Yardım Bilgisi / Harita Pusula Bilgisi / Telsiz bilgisi / Emniyet Kemeri Yapmak / İpten Sedye Yapmak / Makara Sistemleri / Tahliye Yöntemleri / Kurtarma Teknikleri / Araç, Gereç, Malzeme, Ekipman ve Koruyucu Teçhizat Seçimi / Kullanılması / Hazırlanması.

İŞ HİJYENİ (2+0)2

Hijyenin Tanımı ve önemi / Bakteriler, Mayalar, Küfler, Virüsler ile İlgili Bilgiler / Yararlı Patojenler / İş Ortamlarında Hijyen / Araç, Gereç, Malzeme, Koruyucu Ekipman ve Teçhizatta Hijyen / Etkileri / Mücadele Yolları / Gerekli Malzeme, Madde ve Sistemler / Cildin Yapısı / Ciltteki Hastalık Yapabilen Zararlı Kimyasallara Karşı Korunma / Mikroorganizmalar / Mikropların Dünyası / Mikroskobik Ölçek / Mikrobik Çoğalma / Çapraz Bulaşma / Kişisel Hijyen / El Hijyeni / Tuvalet Hijyeni / El Yıkamanın Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Açısından önemi / Tırnak Fırçalarının Kullanım özellikleri / Ellerin Kurulanmasının Önemi / Doğru Yerde ve Biçimde Eldiven Kullanımı / Etkin El Yıkama

Dördüncü dönem dersleri

İŞ HASTALIKLARI (3+0)3

İş Sağlığının Sosyal Boyutu / İşyerinde Tutulması Zorunlu Sağlık Raporları ve Belgeler / Çalışma Ortamı Gözetimi / İşyerinde Meslek Hastalıklarını Oluşturan Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Faktörler / İSG Mevzuatında İşçi Sağlığı / İşyeri ve Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi / Gürültünün, Titreşimin Sağlığa Etkileri ve Önlemleri / İşyerinde Gürültü Haritasının Düzenlenmesi / İş Ortamında Bulunan Kimyasal ve Organik Tozlar, Gazlar ve Etkileri / İşyerinde Hijyen ve Temizlik / İş Hijyeni / Enerji ve Ağırlık Kontrolü / Dengeli Beslenme /  Yaşam Boyu Spor.

DOĞAL AFET VE YANGINDAN KORUNMA (2+1)3

Doğal afetler nelerdir? Doğal afetlere karşı önlemler, doğal afetler yönetmeliği, Yangın Nedir? Neden Patlama Olur? / Yangın Yönetmeliğinin incelenmesi / Yangında Organizasyon / Haberleşme Teknikleri / Yangından Korunma Yöntemleri / İlk Üç Dakikanın Önemi.

OTOMATİK VE SÜREÇ KONTROL SİSTEMLERİ (3+0)3

Otomatik Kontrol Kavramları / Otomatik Kontrol Sembolleri / Otomatik Kontrol Yöntemleri / Kontrol Sistemlerinde Kararlılık / Muhtelif Kontrol Yapıları / Son Sürücü Elemanları.

RİSK YÖNETİMİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (2+1)3

İş Kazası, Meslek Hastalığı ve Diğer Acil Durumların Tanımı / Tehlike ve Risk Kavramları / Yasal Mevzuat / Denetim ve Kontrol / Yorumlama / Risk Analizleri / Risk Analiz Yöntemleri / Karar Matriksi Yöntemi /  Hata Ağacı Analizi Yöntemi / Hata Türü Etki Analizi Yöntemi / Kontrol Listesi Yöntemi, Eğer Olursa Yöntemi / Olay Ağacı Analizi Yöntemi / Neden Sonuç Analizi / Risk Analiz Raporlarının Hazırlanması / Çözüm Önerileri / Planlama / Bütçeleme / Denetim ve Kontrol Formlarının Hazırlanması / Kurulların Oluşturulması / Raporlama / İş Kazalarının İncelenmesi.

MAKİNA TASARIMI VE İMALAT İŞLEMLERİNDE İSG (2+1)3

İş ekipmanı, kullanımı, tehlikeli bölge, maruz kişi, operatör, üretici, makine emniyet parçaları, CE işareti ve ulusal standartlar, işverenin yükümlülükleri, iş ekipmanlarının kulamı ile ilgili mevzuatlar, takım tezgahları ve makinalarında güvenli çalışma, talaş kaldırmada dikkat edilmesi gereken kurallar, kesme faktörleri, tasarımların sonunda İSG yönüyle yapılması gerekenler.

YÖNETİM SİSTEMLERİ VE DENETÇİLİĞİ (3+0)3

Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler / Genel Şartlar / İSG Politikası / Planlama / Risk Değerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler / Hedefler ve Yönetim Programlan / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon / Doküman ve Veri Kontrolü / Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar / Düzeltici -Önleyici Faaliyetler / Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik ve Yönetimin Gözden Geçirmesi.OSHAS 18001/ISO9001:2000KaliteYönetim /Toplam Kalite Yönetimi / İş Sağlığı İş Güvenliği (İSİG) Neden Önemlidir? / OHSAS 18001 İSİG Yönetim Sistemi Nedir, Ne değildir,NeSağlar?/
TemelKavramlar,TerimlerveTarifler/OHSAS18001 İSİG Yönetim Sistemi- Şartlar/Genel
Şartlar/İSİGPolitikası/Planlama/RiskDeğerlendirme / Yasal Şartlar ve Diğer Gereklilikler/ Hedefler ve Yönetim Programları / Uygulama / Yapı ve Sorumluluklar / Eğitim, Bilinçlendirme ve Yetkinlik / Danışma ve İletişim / Dokümantasyon / Doküman ve Veri Kontrolü / Operasyon Kontrol / Acil Durumlara Hazırlık ve Tepki / Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler / Performans Ölçümü ve İzleme / Kazalar - Olaylar ve Uygunsuzluklar – Düzeltici / Önleyici Faaliyetler / Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi / Tetkik / Yönetimin Gözden Geçirmesi İş Kollarına     Bağlı     Olarak        İş   Yerlerinin     İSG Değerlendirmesinin Yapılması / Buna Uygun Şablonların Oluşturulması / Yerinde Uygulanması / Sonuçlar ve Bilgisayar Ortamında Değerlendirme ve İstatistikî Sonuçların Oluşturulması.

İSG’DE KAYIT RAPORLAMA (2+0)2

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminde İstatistik, Kayıt ve Raporlamanın Önemi / İSG Yönetim Sisteminde Tutulan Belge ve Kayıtlar / İş Kazası İstatistiklerinin Tutulması / Ramak Kaldı Kayıtları / İSG Denetim Formları / Rapor Yazma / Sunum.

BİTİRME PROJESİ  (0+2)1

Amaç; öğrencinin tüm bilgi ve becerilerinin sınanmasıdır. İSG konusunda teorik veya uygulamaları içeren çalışmaların değerlendirilmesidir.

İŞ PSİKOLOJİSİ  (2+0)2

İşyerinde Sağlığı Olumsuz Etkileyebilecek Psikososyal Risk Etmenleri / Çalışma Ortamı / Çalışma Süresi / Ücret / Yönetsel ve Çalışanlarla İlgili Faktörler/ Sendikalaşma / Gebe ve Emziren Çalışanlar / Genç Çalışanlar / Mobbing / Stres / Ayrımcılık ve Baskı / Psikososyal Risk Etmenlerine Maruziyetin Yüksek Olduğu İş Kolları / Çalışanların Ruhsal ve Bedensel Sağlıklarının Korunmasında Ekip Çalışması ve İş Psikoloğunun Önemi / İlgili Mevzuat.

YETİŞKİN EĞİTİMİ VE YÖNTEMLERİ (2+0)2

İşçilere yetişkin eğitimi verme, eğitim zamanı, yeri, özellikleri, yöntem ve teknikler, araç ve gereçler.

YAPI İŞLERİNDE İSG (2+0)2

Şantiyelerde Genel İSG Kuralları / Açık ve Kapalı Alanlarda İSG Kuralları / İş Makinelerinde Güvenlik / İnşaat İşlerinde Meslek Hastalıkları / Genel İSG ve Yapı İşlerinde İSG'nin Farkı / Şantiyelerde Kayıtların Saklanma Sorumluluğu / İnşaat Yerlerinde iş Kazaları Maliyetinin Belirlenmesi Teknikleri.

 

BİYOMEDİKAL ALANDA İSG (2+0)2

Laboratuvar cihazlarında güvenlik, eliza cihazı tamiri, radyolojide güvenlik ve doz metre kullanımı, radyolojide güvenlik ve kurşun eleman kullanımı, X-ışını ile çalışmalarda uyulması gereken kurallar ve korunma, nükleer tıp cihazları ve nükleer atıklar, tıbbi atıkların saklanması, depolanması ve imhası, tıbbi cihazlardaki elektriksel önlemler ve çalışma kuralları.

 

   
       BİRİM ANASAYFA
   
       İÇERİK
  Müdürün Mesajı
  Meslek Yüksekokulu Yönetimi
  Akademik Kadro
  Tanıtım Yazısı
  Kuruluş Amacı
  Vizyon - Misyon
  Fotoğraf Albümü
  Öğrenci Staj Süreci
  Bitirme Projesi Yazım Kılavuzu
  Önemli Tarihler
   
        PROGRAMLAR
  Bankacılık ve Sigortacılık
  Bilgisayar Programcılığı
  Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
  Dış Ticaret
  Elektrik
  Elektronik Teknolojisi
  Grafik Tasarım
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  İş Sağlığı ve Güvenliği
  Kaynak Teknolojisi
  Kimya Teknolojisi
  Makine
  Mekatronik
  Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
  Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
  Tahribatsız Muayene
  Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
   
       GÜNCEL
  Haber ve Duyurular
  Etkinlikler
IE 9 ve üstü tarayıcılarda çalışmaktadır. Kaynak - Gedik Holding - teknoloji - Seo