Gedik Üniversitesi Gedik Üniversitesi
 
Gedik Faceook Gedik Tiwiter ENG
   
Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi - Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı
AKADEMİK BİRİMLER Fakülteler Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı

T. C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

 

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

 

Tanıtım

Giderek büyüyen küresel iş hacmi, piyasalara yönelik etkili tanıtım ihtiyacını günden güne artırmakta, çok yönlü iletişim kanallarının etkin kullanımını içeren tanıtım etkinliği, gerek kamu kuruluşları, gerek özel kurumlar, gerekse sivil toplum örgütleri için hayati önem taşımaktadır.

Hedef kitleleri saptayıp yeni iletişim kanallarını keşfedebilen, üretici ve tüketici pazarlarına yönelik görsel kimlik oluşumunu sağlayabilen, farklı disiplinlerden faydalanarak iletişim sistemleri tasarlayabilen yöneticilere olan ihtiyaç her geçen gün giderek artmaktadır. Bu tip yöneticiler, ulusal ve uluslararası düzeyde, gelişmiş donanımı yetkin şekilde kullanabilen, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere duyarlı, disiplinlerarası bir bakış açısı kazanmış, topluluklara yön verebilen, özgün ve yaratıcı sistem tasarımlarının öncüleri olarak çevrelerinde yönlendirici rol oynamaktadırlar.

Yüksek lisans programımızda öğrencilerin, görsel iletişim platformlarını disiplinler arası bir yaklaşım ile inceleyerek, bilişim teknolojilerindeki gelişim ve değişen estetik değerler bağlamında iletişim sistemlerini tasarlayan ve yöneten uzmanlar olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.

Konusunun uzmanı, tecrübeli ve güçlü bir eğitim kadrosu tarafından sağlanan üst düzey etkileşim ve öğrencilerin bu etkileşime katılımı bölümde verilen eğitimin temel özelliğidir.

Gedik Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programının amacı, öğrencilerini her türlü ulusal ve uluslararası kamu kuruluşlarında, özel sektör işletmelerinde ve sivil toplum örgütlerinde, iletişimle ilgili sorumluluklar üstlenebilecek profesyonel yöneticiler olarak yetiştirmektir.

Hedef Kitle

Yüksek Lisans Programımız herhangi bir alanda lisans mezunu olan adaylara açıktır. Özellikle aşağıdaki alanların mezunları için uygundur.

İletişim Fakültelerinin Radyo, Televizyon ve Sinema; Gazetecilik; Bilişim ve Görsel İletişim Tasarımı mezunları;

Güzel Sanatlar Fakültelerinin Grafik; Heykel; Endüstri Ürünleri Tasarımı; Sanat ve Tasarım; Sanat Yönetimi; Mimarlık ve İç Mimarlık mezunları;

Mühendislik ve Mimarlık Fakültelerinin Sistem Mühendisliği; Bilgisayar Mühendisliği; Mekatronik Mühendisliği; Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı mezunları

Hukuk Fakültesi mezunları (Sanal ve Bilişim Suçları uzmanlığı)

Sosyal Bilimler ile ilgili Fakültelerin Psikoloji; Algısal ve Davranışsal Bilimler; Antropoloji; Sosyoloji ve Dil Bilim mezunları

 İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları (özellikle sanal ortamlarda e-iş, e-ticaret ve e-pazarlama üzerinde uzmanlık)

       Ders Programı

 

YY

KOD

ZORUNLU DERSLER

ÖĞRETİM ÜYESİ

Kredi

T – U - T

1

GİTYL 51

Tasarımın Temelleri

Prof. A. Nuran Yener

 

1

GİTYL 51

İletişim Kuramları ve Yeni Medya

Prof. Dr. Ahmet L. Orkan

 

1

GİTYL 51

Görsel Kültür ve İletişim Tasarımı

Prof. Dr. D. Kamuran Güçlü

 

1

GİTYL 51

Dijital Tasarım

Yrd. Doç. Handan Ö. Kasap

 

2

GİTYL 52

Kantitatif Araştırma Yöntemleri

Prof. Dr. Ahmet L. Orkan

 

2

GİTYL 52

Çoklu Ortam Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

2

GİTYL 52

Web Tasarımı Teknikleri

 

 

2

GİTYL 52

Digital Video ve Görsel Efekt

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

 

 

TEZ

 

 

 

 

SEÇİMLİK DERSLER

 

 

1

GİTYL 51

Sanat ve Tasarım Akımları

Yrd. Doç. Dr. Seyhan Yardımlı

 

1

GİTYL 51

Masaüstü Yayıncılık

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

1

GİTYL 51

Görsel Tasarım Semineri

Yrd. Doç. Dr. Müge Ertemli

 

1

GİTYL 51

Sistem Analizi Ve Proje Yönetimi

Yrd. Doç. Dr. Burhan Satıcı

 

1

GİTYL 51

Bilişim Hukuku

Prof. Dr. Ahmet L. Orkan

 

2

GİTYL 52

Masaüstü Reklamcılık

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

2

GİTYL 52

Bilişsel Modeller

Prof. Dr. Ahmet L. Orkan

 

2

GİTYL 52

Bilgisayar Destekli Animasyon

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

2

GİTYL 52

Etkileşimli İletişim Sistemleri

Prof. Dr. Ahmet L. Orkan

 

2

GİTYL 52

Sanal Gerçeklik

Yrd. Doç. Dr. Kayhan Kaplan

 

 

   
       BİRİM ANASAYFA
   
       İÇERİK
  Dekanın Mesajı
  Dekanlık Yönetimi
  Akademik Kadro
  Tanıtım Yazısı
  Vizyon - Misyon
  Fotoğraf Albümü
  İletişim
  Kurullar
   
        BÖLÜMLER
  Görsel İletişim Tasarımı
  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
  Mimarlık
  Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı
  Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı
  Tekstil ve Moda Tasarımı
   
       GÜNCEL
  Haber ve Duyurular
  Etkinlikler
IE 9 ve üstü tarayıcılarda çalışmaktadır. Kaynak - Gedik Holding - teknoloji - Seo